HER GÖRÜŞ DEĞERLİDİR – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BELİRLENİR

Bir sorun herkesi etkiliyorsa çözümünde herkes yer almalıdır. "Sustainability Breakfast 2020+" etkinliğinde, Brezilya, Çin ve Almanya'dan çalışanlar 2025 stratejisinin belirlenmesine önemli katkılar sağladı.

Every opinion counts – employees sharpen sustainability goals

Brezilya, Çin ve Almanya'da atölye çalışmaları

Sürdürülebilirlik, günümüzün en önemli meselelerinden biridir. Çalışanlarımızın çoğu için bu mesele, sadece iş yerlerinde değil, özel hayatlarında da rol oynar. İster aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları sohbetlerde ister kendi davranış biçimlerini sorgularken... Kärcher, konuyla ilgili olan bu çalışanlara yeni sürdürülebilirlik hedeflerinin geliştirilmesinde söz hakkı vermek ve fikir ve değerleriyle, şirketin gelecekteki faaliyet alanlarının belirlenmesine doğrudan katkıda bulunma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Yeni sürdürülebilirlik hedeflerinin konsept aşamasının yürütüldüğü 2019'da üç önemli Kärcher üretim tesisinde atölye çalışmaları düzenlendi: Vinhedo Brezilya, Changshu Çin ve Winnenden Almanya. "Sürdürülebilirlik Kahvaltısı 2020+" etkinlik serisinde toplam 130 çalışan yer aldı. Almanya işe 75 katılımcıyla başladı.

Tüm uzmanlık alanlarından çalışanlar, üç ülkedeki atölye çalışmasına da başvurabildi. Toplamda 400'ün üzerinde fikir elde edildi. Tüm branşlardaki en önemli konulardan biri, ürünlerde ve üretimde sürdürülebilir malzeme kullanımı oldu.

Invitation to Sustainability Breakfast 2020+

Odak noktamız iklim dostu üretim, sürdürülebilir ürünler ve sosyal meseleler

Bütünsel bir bakış açısıyla bu, çalışanlar için sadece makinelere entegre edilen malzemenin bileşimini değil, aynı zamanda nihai üründeki dayanıklılığını ve ham maddelerin genellikle makineler ve ambalajlardaki ekonomik kullanımını da içeriyordu. Bu şartlar, ambalajlarımızı optimize etme ve ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını artırma hedefleri de dahil olmak üzere 2025 için tanımlanan sürdürülebilirlik stratejisinde bulunabilir.

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturma isteği, "Social Hero" (Toplum Kahramanı) girişimi kapsamında ele alınmaktadır. İster Küresel Doğa Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla büyük çaplı iş birliği şeklinde ister münferit derneklerin sponsorluğu altında olsun, dünya çapında gelecekteki toplumsal taahhütleri değerlerin korunması konusuna yöneltme hedefi de bu girişimin bir parçasıdır. En önemlisi de çalışanların atölye çalışmalarında altını çizdikleri eğitim ile ilgili ve yerel girişimleri destekleme arzusu oldu.

 

2025 sürdürülebilirlik hedefleri

Atölye çalışmalarından elde edilen sonuçlara ek olarak, ABD, Almanya, Fransa, Brezilya ve Japonya'da yapılan temsili bir müşteri anketi de yeni sürdürülebilirlik stratejisinin tanımlanmasına katkıda bulundu. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG'ler) de yeni strateji için kilit bir rehber oldu. Kärcher sürdürülebilirlik hedefleri üç girişim altında toplandı: "Sıfır Emisyon", "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" ve "Toplumsal Kahraman".

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Vinhedo, Brazil

Vinhedo, Brezilya

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Changshu, China

Changshu, Çin

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Winnenden, Germany

Winnenden, Almanya

İlginizi çekebilir: