Động cơ đốt

Máy phun rửa áp lực cao trang bị động cơ đốt trong - thiết bị độc lập. Ở những nơi không có nguồn điện, máy phun rửa áp lực cao trang bị động cơ đốt trong – vận hành bằng nhiên liệu sinh học tùy ý – khả năng ứng dụng cao và hoàn toàn độc lập.

0 Products
Kärcher Máy phun rửa áp lực cao trang bị động cơ đốt trong - thiết bị độc lập.