Dòng Compact

Dùng nước lạnh loại nhỏ gọn – làm sạch nhanh chóng và triệt để. Gọn nhẹ và mạnh mẽ: dòng máy nhỏ gọn, toàn diện này có khả năng làm sạch sân bãi và nhà xưởng rất nhanh. Nổi bật với áp lực, tốc độ chảy và thời gian vận hành.

0 Products
Kärcher Dùng nước lạnh loại nhỏ gọn – làm sạch nhanh chóng và triệt để.