Dòng special

Dùng nước lạnh loại đặc biệt – phục vụ mục đích chuyên dùng. Được trang bị để dễ dàng vận chuyển trên những bề mặt di chuyển khó khăn: loại đặc biệt đến từ Kärcher sẽ loại bỏ những vết bẩn cứng đầu ở những nơi khó chạm đến nhất.

0 Products
Kärcher Dùng nước lạnh loại đặc biệt – phục vụ mục đích chuyên dùng.