Dòng Supper

Dùng nước lạnh loại lớn – dùng cho công việc vệ sinh nặng và vận hành liên tục. Trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp và đô thị - cần có sức mạnh tối đa. Áp lực, tốc độ chảy và thiết bị của loại máy lớn luôn đạt sự cân bằng hoàn hảo.

Kärcher Dùng nước lạnh loại lớn – dùng cho công việc vệ sinh nặng và vận hành liên tục.
So sánh sản phẩm |
0 Products