Dòng Supper

Dùng nước lạnh loại lớn – dùng cho công việc vệ sinh nặng và vận hành liên tục. Trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp và đô thị - cần có sức mạnh tối đa. Áp lực, tốc độ chảy và thiết bị của loại máy lớn luôn đạt sự cân bằng hoàn hảo.

0 Products
Kärcher Dùng nước lạnh loại lớn – dùng cho công việc vệ sinh nặng và vận hành liên tục.