Dòng Middle

Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Đối với đại lý ô tô, kinh doanh xây dựng, nông nghiệp hay đô thị: loại máy vừa kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và dễ dàng vận hành. Là giải pháp cho công việc vệ sinh nặng.

0 Products
Kärcher Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày.