Dòng Super

Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Dù là công nghiệp tự động, nông nghiệp, xây dựng hay công nghiệp chuyển tiếp: loại lớn di động mang đến hiệu suất tối đa khi vệ sinh ở những nơi đòi hỏi phải di chuyển nhiều.

0 Products
Kärcher Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày.