Loại đặc biệt

Dùng nước nóng loại đặc biệt - vận hành không xả khí thải. Khi việc xả khí thải đang bị nghiêm cấm: loại đặc biệt với thiết bị đun nóng bằng điện được sử dụng ở những khu vực vệ sinh, bệnh viện, nhà bếp căn tin hoặc nhà tắm công cộng.

0 Products
Kärcher Dùng nước nóng loại đặc biệt - vận hành không xả khí thải.