Bộ bánh lốp khí nén

Lốp khí nén cho các ứng dụng tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 37,6
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có