Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, R 1"

Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, tối đa nhiệt độ 60°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Bảo veej máy phun rửa ắp lực cao. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".

Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, tối đa nhiệt độ 60°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Bảo veej máy phun rửa ắp lực cao. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

kết nối nước (inch) 1″
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,408