Đầu hút khe 17 mm x 120 mm DN40

Đầu hút khe dẫn điện, 17 × 120 mm. DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có