Mở rộng DN40 đến DN50

Bộ giảm tốc từ côn ngoài DN 40 đến côn trong DN 50. Chất liệu: Thép. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có