Czyszczenie i dezynfekcja twardych powierzchni

Stosowanie chemicznych środków dezynfekujących do zanieczyszczonych/zainfekowanych powierzchni może ograniczyć przenoszenie się i dalsze infekowanie patogenem. Kärcher posiada w ofercie produkty do czyszczenia i dezynfekcji twardych powierzchni.

Desinfektion

Zasada nr 1: Dezynfekcja dopiero po wcześniejszym czyszczeniu

Aby dezynfekcja była skuteczna, szczególnie w przypadku powierzchni mocno zabrudzonych, zaleca się uprzednie dokładne czyszczenie z użyciem odpowiedniego środka czyszczącego.

Środki zawierające biocydy należy stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

1. Procedura dezynfekcji z użyciem środka dezynfekującego

Desinfektion Tische

Czyszczenie manualne, pojemnik z rozpylaczem i szmatka:

• Najpierw należy dokładnie wyczyścić powierzchnię/obiekt.
• Zaczekać, aż powierzchnia wyschnie.
• Wymieszać produkt z wodą w zalecanych proporcjach. Należy przestrzegać instrukcji podanych na etykiecie.
• Dokładnie spryskać całą powierzchnię/obiekt.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał.
• Spłukać czystą wodą / W przypadku powierzchni/obiektów mających kontakt z żywnością, spłukać wodą zdatną do picia.

Z wykorzystaniem urządzenia wysokociśnieniowego

• Najpierw należy dokładnie wyczyścić powierzchnię/obiekt odpowiednim środkiem myjącym i spłukać wodą.
• Pozostawić do wyschnięcia.
• Ustawić dozowanie, produkt mieszać wyłącznie z zimną wodą.
• Całkowicie pokryć powierzchnię/obiekt produktem.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał.
• Spłukać bieżącą wodą, nie zostawiając żadnych pozostałości produktu.

Z użyciem zestawu pianowego:

• Zmieszać produkt z wodą w odpowiednich proporcjach.
• Czysty i suchy obiekt dokładnie zmoczyć produktem.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał.
• Spłukać bieżącą wodą, nie zostawiając żadnych pozostałości produktu.

W przypadku mniejszych zabrudzeń, czyszczenie i dezynfekcja mogą być wykonane od razu.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger

2. Procedura dezynfekcji z użyciem środka myjąco-dezynfekującego

Desinfektionsreiniger RM 732

Czyszczenie manualne, pojemnik z rozpylaczem i szmatka:

• Zmieszać produkt z wodą w odpowiednich proporcjach.
• Całkowicie zmoczyć obiekt produktem.
• Wyczyścić obiekt odpowiednią, czystą szmatką.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał. Nie należy dopuścić, aby produkt zasechł.
• Odczekać, aż powierzchnia wyschnie po aplikacji produktu.

 

Z użyciem urządzenia wysokociśnieniowego:

• Ustawić dozowanie, produkt mieszać wyłącznie z zimną wodą.
• Całkowicie pokryć powierzchnię/obiekt produktem.
• Zaczekać, aż nasiąknie.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał. Nie należy dopuścić, aby produkt zasechł.
• Zmyć pod ciśnieniem, bieżącą wodą, nie zostawiając żadnych pozostałości produktu.

 

Z użyciem zestawu pianowego:

• Zmieszać produkt z wodą w odpowiednich proporcjach.
• Całkowicie zmoczyć czysty i cuchy obiekt produktem.
• Pozostawić na czas podany na etykiecie, aby produkt zadziałał. Nie należy dopuścić, aby produkt zasechł.
• Spłukać wodą, nie zostawiając żadnych pozostałości produktu.