Wypożyczalnia urządzeń Kärcher

Poniżej znajdziesz urządzenia dostępne w ofercie wypożyczalni Kärcher Center Gdańsk.

Oferta wypożyczalni:

URZĄDZENIE

CENA Z DOBĘ NAJMU (NETTO)

KAUCJA

Szorowarka kompaktowa BR 40/25 C Ep

120 zł

30% wartości nowego urządzenia

Urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 10/1

50 zł

30% wartości nowego urządzenia

Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc

40zł / 50zł z ssawką

30% wartości nowego urządzenia

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD 6/15 C Plus

80 zł

30% wartości nowego urządzenia

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 6/14 C

140 zł

30% wartości nowego urządzenia


Dokumenty wymagane przy wypożyczeniu sprzętu (przynajmniej 2):

■ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
■ zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
■ decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
■ pełnomocnictwo do podpisania umowy wypożyczenia sprzętu
■ dowód tożsamości osoby upoważnionej do wypożyczenia sprzętu


Wyciąg z regulaminu wypożyczalni:

■ Opłaty za wypożyczenie sprzętu naliczane są za pełną dobę najmu.
■ Za termin zwrotu uznaje się godzinę zwrotu sprzętu przez najemcę.
■ W przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana będzie opłata za kolejną dobę.
■ Płatność za wypożyczenie sprzętu uiszcza najemca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego w dniu zwrotu sprzętu, gotówką lub kartą.
■ Za utratę sprzętu lub jego części lub jego uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność w pełnej wysokości ponosi najemca, on także pokrywa wszelkie koszty związane z ich naprawą.
■ Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt z kompletem dokumentów w stanie, w jakim je wynajmował.
Pełny regulamin wypożyczalni dostępny w Salonie Kärcher Center.