Tereny zielone czy tereny zieleni?

„Tereny zielone” i „tereny zieleni” – czy są to synonimy? Chociaż te dwa pojęcia wydawać się mogą podobne, istnieją pewne różnice w ich znaczeniu. Obydwa terminy odnoszą się do obszarów wzbogaconych roślinnością, odgrywających istotną rolę w kształtowaniu naszego otoczenia. Przyjrzymy się bliżej definicjom tych terminów oraz ich implikacjom dla środowiska i społeczeństwa.

tereny zielone

Czym są tereny zielone?

Artykuł 5, pkt 21 ustawy o ochronie przyrody[1] precyzuje, że tereny zielone obejmują wszelkie obszary, na których występuje roślinność. Tereny zielone to obszary o naturalnej lub zaplanowanej roślinności, które pełnią funkcje ekologiczne, estetyczne, społeczne i zdrowotne. Charakteryzują się obecnością roślinności, trawników, drzew, krzewów i innych elementów ekosystemowych. Mogą to być parki, ogrody publiczne, lasy, łąki, ale także pasy zieleni wzdłuż dróg czy też dziedzińce wewnętrzne budynków.

Przykłady terenów zielonych to:

 • Park Centralny w Nowym Jorku – duży obszar rekreacyjny w środku miasta.
 • Królewskie Ogrody Botaniczne w Londynie – ogrody z różnorodnymi gatunkami roślin, służące edukacji i rekreacji.
 • Tamański Park Narodowy w Rosji – ogromny obszar naturalnych lasów i jezior, pełniący funkcje ekologiczne i turystyczne.

[1] https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/art-5/

Czym są tereny zieleni?

Zgodnie z artykułem 5, punktem 21 ustawy o ochronie przyrody tereny zieleni są określone na podstawie dwóch kluczowych atrybutów. Pierwszym z nich jest układ przestrzenny i organizacja charakteryzująca dany obszar, tworzące zespół elementów roślinnych. Drugim elementem jest publiczne przeznaczenie terenu oraz jego dostępność, ściśle związane z pełnionymi funkcjami rekreacyjnymi, estetycznymi, osłonowymi oraz zdrowotnymi.

Tereny zieleni to takie miejsca, jak ogrody zoologiczne, parki miejskie, cmentarze z trawą, drzewami i krzewami czy ogrody jordanowskie. To obszary przestrzeni otwartej, które są pokryte roślinnością, taką jak trawniki, drzewa, krzewy i kwiaty. Charakteryzują się obecnością zielonych elementów, które mogą być naturalne lub zaaranżowane i są istotne dla poprawy jakości otoczenia miejskiego i przestrzeni publicznych.

Przykłady terenów zieleni to:

 • Park Zdrojowy w Karlovych Varach, Czechy – pięknie zaaranżowany plac z roślinnością i fontannami, stanowiący centrum rekreacji i wypoczynku.
 • Park Królewski w Madrycie – wielki park miejski z różnorodną roślinnością, zapewniający przestrzeń na spacery i spotkania.
 • Kensington Gardens w Londynie – park z charakterystycznymi alejami, stawami i rozległymi trawnikami, popularny wśród mieszkańców i turystów.
Profesjonalna maszyna komunalna kosi trawę na terenach zieleni.

Porównanie terenów zielonych i terenów zieleni

Podobieństwa między terenami zielonymi a terenami zieleni:

 • Obecność roślinności – zarówno tereny zielone, jak i tereny zieleni charakteryzują się obecnością trawników, drzew, krzewów i kwiatów.
 • Oba rodzaje obszarów przyczyniają się do poprawy estetyki otoczenia.
 • Zarówno tereny zielone, jak i tereny zieleni służą jako przestrzenie rekreacyjne, umożliwiające odpoczynek, aktywność fizyczną i spotkania społeczne.
 • Rośliny na obu typach terenów przyczyniają się do poprawy jakości powietrza poprzez absorpcję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń.
 • Oba rodzaje terenów mogą stanowić siedliska dla dzikich zwierząt i roślin, przyczyniając się do bioróżnorodności.

Różnice między terenami zielonymi a terenami zieleni:

 • Terminy „tereny zielone” i „tereny zieleni” mogą być używane w różnych kontekstach i regulacjach prawnych, co może prowadzić do różnych interpretacji i zakresów.
 • Termin „tereny zieleni” może obejmować szeroki zakres obszarów, w tym np. przydomowe ogródki, tereny wokół budynków itp., podczas gdy określenie „tereny zielone” może odnosić się bardziej do większych obszarów rekreacyjnych i przyrodniczych.
 • Termin „tereny zieleni” skupia się na przeznaczeniu publicznym i funkcjach rekreacyjnych, podczas gdy „tereny zielone” mogą być bardziej ogólnym pojęciem, obejmującym także inne aspekty, takie jak funkcje ekologiczne.
 • Sformułowanie „tereny zieleni” może być bardziej specyficzne i używane w określonych ustawach lub przepisach, podczas gdy „tereny zielone” może być bardziej ogólną nazwą stosowaną w codziennym języku.
Zamiatarka komunalna sprząta suche liście z alejki wyłożonej kostką brukową. W tle drzewa i żywopłot.

Jak dbać o tereny zielone i tereny zieleni?

Pielęgnacja terenów zielonych i terenów zieleni ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich estetyki, funkcjonalności i ekologicznych korzyści.

 • Regularna pielęgnacja

Pielęgnacja terenów zielonych obejmuje koszenie trawników, przycinanie krzewów i drzew, usuwanie chwastów oraz nawadnianie w okresach suszy specjalistycznymi narzędziami ogrodowymi. Tereny zieleni wymagają regularnego sprzątania, aby zachować czystość i porządek. Tutaj przydają się maszyny komunalne, takie jak zamiatarki oraz urządzenia do różnych zadań od firmy Kärcher. Mogą pracować przez cały rok, wykonywać prace związane z zamiataniem, koszeniem, myciem oraz odśnieżaniem, w zależności od aktualnych warunków pogodowych.

 • Zasady ochrony środowiska

Pielęgnowanie terenów zielonych i terenów zieleni powinno odbywać się w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. Unikanie nadmiernego stosowania pestycydów i herbicydów oraz promowanie naturalnych metod walki ze szkodnikami i chwastami jest istotne dla zachowania ekosystemów.

 • Odpowiednie nawadnianie

Woda jest kluczowa dla zdrowego wzrostu roślin. Ważne jest, aby nawadniać tereny zieleni zgodnie z potrzebami roślin i w sposób oszczędny, aby unikać marnotrawienia zasobów wodnych.

 • Zróżnicowana roślinność

Dobrze zaprojektowane tereny zielone i tereny zieleni powinny obfitować w różnorodne rośliny.

 • Zapobieganie erozji gleby

W szczególności na terenach zieleni, które są narażone na intensywny ruch ludzi, ważne jest zastosowanie metod pielęgnacyjnych i roślinności, które pomogą w utrzymaniu stabilności gleby i uniknięciu erozji.

 • Recykling i utylizacja

Prawidłowe gromadzenie i utylizacja odpadów, w tym opadłych liści, gałęzi i innych odpadków organicznych, jest ważne dla utrzymania czystości i zdrowia terenów.

 • Promowanie zrównoważonego projektowania

W przypadku tworzenia nowych terenów zielonych czy terenów zieleni ważne jest uwzględnienie zasad zrównoważonego projektowania, które uwzględniają zarówno potrzeby społeczne, jak i ekologiczne.

Wpływ terenów zielonych i terenów zieleni na środowisko i społeczeństwo

Tereny zielone i tereny zieleni tworzą siedliska dla różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, przyczyniając się do zachowania bioróżnorodności. Roślinność tworzy ekosystem i stanowi naturalny habitat dla różnych organizmów. Rośliny absorbują dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia, a tym samym tereny zielone przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Rośliny mogą działać także jak naturalne bariery dźwiękowe, redukując hałas pochodzący z otoczenia.

Tereny zielone i zieleni poprawiają wygląd otoczenia, są miejscem rekreacji, wypoczynku, aktywności fizycznej i spotkań społecznych. Mogą służyć celom edukacyjnym, zachęcając do nauki o przyrodzie i ekologii.

Mogą być jednak narażone na zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Ekstremalne warunki pogodowe, spowodowane zmianami klimatycznymi, mogą wpływać na zdolność terenów zielonych i terenów zieleni do przetrwania. Urbanizacja i rozwój infrastruktury także mogą prowadzić do utraty terenów zielonych, co wpływa na jakość środowiska i życia ludzi.

Podsumowanie

Tereny zielone i tereny zieleni są niezwykle ważne dla środowiska i społeczeństwa. Stanowią one oazy życia roślin i zwierząt, poprawiają jakość powietrza, kształtują estetykę miast oraz dostarczają przestrzeni do rekreacji i relaksu. Wyzwania takie jak urbanizacja i zmiany klimatu wymagają odpowiedniego zarządzania tymi obszarami i ich ochrony, aby można było czerpać z nich korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń w zrównoważony sposób.