Kloster Maulbronn

Średniowieczna fontanna w cysterskim opactwie odzyskała blask

Opactwo Maulbronn, to obiekt o bardzo ciekawej i bogatej historii.  Średniowieczny cysterski klasztor położony w niemieckiej Badenii Wirtembergii jest także wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niemiecka firma Kärcher wsparła trwające tam prace renowacyjne i oczyściła piękną trójpoziomową fontannę znajdującą się w północnym skrzydle opactwa. Efekty pracy wprawiły w zdumienie wszystkich, ujawniły bowiem, że jest ona oryginalnie wykonana z czerwonego piaskowca, czego od stuleci nie było widać spod grubej warstwy brudu.

Z biegiem lat i wieków na wykonanej z piaskowca fontannie osadziła się bardzo gruba, około 1,5 centymetrowa, warstwa kamienia. W pierwszym etapie eksperci Kärcher usuwali grubsze złogi kamienne za pomocą dłuta i młotka. W dalszej kolejności skorzystano z urządzenia wysokociśnieniowego i metodą piaskowania, gdzie za ścierniwo posłużył szklany pył (wielkość ziaren 40 - 80 μm, twardość Mohsa 6 - 7) pod ciśnieniem 1-4 barów usuwano stopniowo cały nagromadzony kamienny osad.

Pracownicy firmy Kärcher byli w stanie wykonać te prace bardzo precyzyjnie dzięki temu, że zarówno ilość podawanego ścierniwa jak i ciśnienie można bardzo prosto regulować z poziomu pistoletu.  Wykorzystując tę metodę odkryto na nowo oryginalny wygląd fontanny. Czyszczeniu poddano także głowy lwów zdobiące jej środkową część.

Fontanna została zbudowana około 1500 roku, a następnie była powiększana o kolejne dwa poziomy. Mnisi korzystali z niej podczas ceremonialnych ablucji.  

Architektura opactwa jest synkretyczna i obejmuje różne style od romańskiego po późnogotycki. W średniowieczu był to ważny ośrodek  polityczny, gospodarczy i społeczny. Po reformacji klasztor został przekształcony w protestancką szkołę monastyczną (1556). W 1807 r. Zostało założone seminarium protestanckie, które istnieje do dziś. Klasztor Maulbronn został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1993 roku. Absolwentami protestanckiej szkoły było wiele wybitych osób  m.in. Herman Hesse, autor jednej z ważniejszych książek XX wieku, słynnego „Wilka stepowego” i laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1946 roku.

Kloster Maulbronn
Kloster Maulbronn
Kloster Maulbronn