Lügenbrücke

Most Kłamców w rumuńskim Sybinie gruntownie wyczyszczony przez Kärcher

Sybin to malowniczo, w owianym mroczna sławą regionie Transylwania; ojczyźnie hrabiego Drakuli - położone miasto. Ozdobą i wielką atrakcją turystyczną średniowiecznej starówki Sybina jest Most Kłamców, który według legendy zawali się gdy przejdzie po nim ktoś, kto ujmując to delikatnie, mija się z prawdą. Oczyszczeniem tego zabytkowego obiektu zajęła się w 2006 roku niemiecka firma Kärcher. Rok później Sybin  otrzymał prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Prace czyszczące prowadzono w ścisłej współpracy z konserwatorami zabytków z dbałością o zachowanie mostu w stanie nienaruszonym.

Zbudowany w 1859 most był pierwszą żeliwną przeprawą w północno – wschodniej Europie i do dziś pozostaje ważną atrakcją turystyczną Rumunii.

W pierwszej kolejności oczyszczono korzystając z urządzenia wysokociśnieniowego kamienną podstawę mostu. Grubą warstwę brudu usunięto wodą pod ciśnieniem. Uporczywy brud uśnięto piaskując ścierniwem w postaci krzemianu glinu.

Żeliwne elementy mostu oczyszczono korzystając z technologii suchego lodu. Specjalne urządzenie Kärcher – Ice Blaster posłużyło do dokładnego i w pełni bezpiecznego dla czyszczonej powierzchni czyszczenia. Dzięki temu sunięto cały brud nie naruszając struktury obiektu i jednocześnie nie niszcząc warstwy zabezpieczającej go przed korozją.

Firma Kärcher po raz kolejny dowiodła, że jest ekspertem w dziedzinie czyszczenia i że nie straszny jej żaden brud. Niemiecki koncern kieruje się w swoich działaniach zawsze dbałością o bezcenne dla dziedzictwa kulturowego obiekty.