UNESCO i Kärcher łączą siły dla ratowania niemieckich zabytków

Sponsoring Aachen

Początek projektu

Jesień 2013: Niemiecka Komisja działająca w ramach UNESCO wraz z ekspertem w dziedzinie utrzymania czystości – firmą Kärcher pracują wspólnie nad pilotażowym projektem mającym na celu zadbanie o zabytki znajdujące się na ternie Niemiec. Realizacja projektu zakłada, że jeden z wpisanych na listę zabytków UNESCO zostanie nieodpłatnie, w ramach działań CSR wyczyszczony przez niemiecką firmę. Współpraca zostaje nawiązana w ramach szeroko zakrojonego partnerstwa publiczno - prywatnego. Strona prywatna, czyli firma Kärcher zobowiązuje się dokonywać wszelkich prac czyszczących w ścisłej współpracy z konserwatorami zabytków.

Konkurs ogólnokrajowy

Wiosna 2014: przez dwa pierwsze miesiące roku 9 spośród 38 niemieckich zabytków wpisanych na listę UNESCO zostaje zgłoszonych do programu. Po wnikliwej analizie zgłoszeń, dokonanej przez Jury złożone nie tylko z przedstawicieli UNECSCO i Kärcher ale także niezależnych specjalistów w dziedzinie sztuki i ochrony zabytków wybiera trzy z nich do finałowego etapu. Wybór pada na: kaplicę świętych – Karola i Huberta w Katedrze w Akwizgranie, Ratusz w Quedlingen oraz Frankońska Fontanna w barokowej Rezydencji w Würzburgu.

Sponsoring Frankoniabrunnen

Frankońska Fontanna w barokowej Rezydencji w Würzburgu

Sponsoring UNESCO

Kaplica Karola i Huberta w Katedrze w Akwizgranie

Sponsoring Quedlinburg

Ratusz w Quedlinburg

Czyszczenie próbne

Lato 2014: w wybranych miastach przeprowadzane jest czyszczenie próbne.

Projekt edukacyjny

Niemiecka Komisja UNESCO  wsparła projekt organizując dziania edukacyjne dla młodzieży. Zajęcia odbywały się pod patronatem i przy wsparciu Uniwersytetu w Stuttgarcie.

Testy

Następnym etapem konkursu są testy i badania prowadzone przez Kärcher. Są one prowadzone w zakresie rodzaju zabrudzeń z jakimi mamy do czynienia we wszystkich trzech wybranych miejscach. Jest to konieczne aby dobrać odpowiednia technologię czyszczenia.  Pod koniec roku Jury dokonuje wyboru obiektu, który zostanie wyczyszczony w ramach programu: okazuje się nim być Kaplica Katedry w Akwizgranie.


Decyzja

W 2015 niemiecka firma podejmuje się wykonania kompleksowych prac czyszczących. CEO Kärcher p. Harmut Jenner tak podsumował ten fakt: „Jesteśmy jako firma bardzo dumni z tego, że możemy wnieść tak duży wkład w zachowanie bezecnego dziedzictwa kulturowego”.

Sponsoring Aachener Dom