Zapewnienie skutecznej higieny

Przemysł farmaceutyczny musi nieustannie spełniać wymagania wysokiej jakości, a także standardów w odniesieniu do różnych gam wyrobów. Jednocześnie, procesy produkcji muszą być maksymalnie wydajne. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie odkurzania i pochłaniania pyłu, łatwo można sprostać obu wyzwaniom, w każdej branży przemysłu.

Ex

Zastosowanie:

  • Odkurzanie pozostałości z produkcji tabletek, leków (witamin, estrogenów, itp.)
  • Odkurzanie pyłu powstającego w procesach produkcji

Wyzwanie:

  • Drobny, często niebezpieczny pył
  • Wybuchowy pył

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów, dzięki m.in. zintegrowanemu zasysaniu w procesie produkcji
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy
  • Zastosowanie odkurzaczy w wyjątkowo wrażliwych obszarach
  • Bezpieczne odkurzanie oraz usuwanie niebezpiecznego i wybuchowego pyłu, dzięki urządzeniom posiadającym certyfikację ATEX

Rekomendowane urządzenia: