Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Pył – mikroskopijny zabójca

Nie pozwól, aby Twoje płuca były filtrem.

Szkodliwość pyłów

Nasze płuca nie są stworzone, aby radzić sobie z bardzo drobnym pyłem. Już w niewielkich ilościach jest on bardzo niebezpieczny. To właśnie przez pył choroby płuc są wyjątkowo groźne, a ich leczenie w skali świata przekłada się na wielomiliardowe wydatki.

Pyły w środowisku pracy

 • Pył kwarcowy i azbestowy
  • Szczególnie niebezpieczne z uwagi na ich wysoką rakotwórczość.

 • Pyły toksyczne lub rakotwórcze
  • Złożone z ołowiu, kadmu, wanadu lub manganu. Nie tylko uszkadzają płuca, ale także wpływają na inne narządy, takie jak wątroba czy śledziona. Ten rodzaj pyłu powstaje między innymi podczas prac spawalniczych.

 • Pył drzewny
  • Pył dębowy i bukowy może w długim okresie czasu powodować raka układu oddechowego.

 • Pyły alregiczne
  • Zazwyczaj pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Występują podczas sprzątania w budynkach. Mogą również powodować powstawanie pleśni lub rozwój mikroorganizmów, co prowadzi do reakcji alergicznych.

 • Włókna respirabilne
  • Powodują tworzenie się zmian bliznowatych i zmieniają skład tkanki płucnej przez częste narażenie w długich okresach czasu. Pylica płuc powodowana przez kwarc i azbest jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób zawodowych.
SidebySideFrau

Klasy pyłów

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Klasa pyłu

L

Maksymalny poziom filtracji

≤ 1.0 %

Odpowiednie dla

 • Pył o wartości OEL > 1 mg/m³

Zastosowanie

 • Pył gipsowy
 • Pył wapienny

Klasa pyłu

M

Maksymalny poziom filtracji

< 0.1 %

Odpowiednie dla

 • Pył o wartości OEL ≥ 0.1 mg/m³
 • Pył drzewny maks. 1200 W/50 l

Zastosowanie

 • Pył drzewny (buk, dąb)
 • Pył powstający podczas szlifowania farby
 • Pyły ceramiczne
 • Pyły z drobinkami plastiku

Klasa pyłu

H

Maksymalny poziom filtracji

< 0.005 %

Odpowiednie dla

 • Pył o wartości OEL < 0.1 mg/m³
 • Pyły rakotwórcze (§35 GeStoffV)
 • Pył patogeniczny

Zastosowanie

 • Pyły kancerogenne (ołów, węgiel, kobalt, nikiel, smoła,
  miedź, kadm itp.)
 • Pleśn, bakterie
 • Zarazki
 • Formaldehydy

Klasa pyłu

Specjalne wymagania dla pracy z azbestem*

Maksymalny poziom filtracji

< 0.005 %

Odpowiednie dla

 • Pyły zawierające azbest

Zastosowanie

 • Pył azbestowy z pokryć dachów (np. eternit) lub ścian ogniodpornych

Klasa pyłu

Pyły wybuchowe (Strefa ATEX 22)

Maksymalny poziom filtracji

Jak w klasach L, M oraz H ze specjalnymi wymaganiami

Odpowiednie dla

 • Pyły znajdujące się w strefie wybuchowej 22

Zastosowanie

 • Pył papierniczy
 • Pyły mąki
 • Pyły metalowe (np. z aluminium)

Zapobieganie jest zawsze najlepszą ochroną

Pył, który nie jest wzniecany nie jest groźny. Jest wiele różnych sposobów zapobiegania tworzeniu się pyłu. A jeśli nie możemy zapobiec jego tworzeniu, możemy nadal ograniczyć jego wdychanie dzięki odzieży ochronnej i stosowaniu masek przeciwpyłowych.

Jak unikać wdychania pyłu?

 

 1. Odkurz pył zaraz po jego powstaniu. Wiele elektronarzędzi posiada przyłącze do odsysania pyłu i powstających podczas pracy odpadów. Elektornarzędzie podłącza się odkurzacza, a odkurzacz uruchomi się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia. Zawsze korzystaj z filtra odpowiedniego do zasysanego pyłu.

 2. Wybierz metody pracy o niskim poziomie zapylenia, np. praca na mokro.

 3. Korzystaj z mgły wodnej, np. podczas prac rozbiórkowych lub szlifowania na zewnątrz.

 4. Używaj produktów o niskiej zawartości pyłu, np. gotowych mieszanek betonowych i gipsowych

 5. Unikaj niepotrzebnego wzniecania pyłu. Zamiast zamiatania na sucho, korzystaj z odkurzaczy i zamiatarek.

 6. Korzystaj z ogólnodostępnych badań zdrowotnych.

 7. Regularnie sprzątaj swoje miejsce pracy, wietrz pomieszczenia w których pracujesz oraz korzystaj z czystego ubioru roboczego.

 8. Usuwaj powstające podczas pracy zanieczyszczenia, bez wzniecania pyłu.

 9. Regularnie sprawdzaj się ssącą odkurzacza. Wyczyść lub wymień filtr w razie potrzeby. Używaj odkurzaczy z automatycznym oczyszczaniem filtra, najlepiej w sposób ciągły, tak by utrzymać możliwie wysoką siłę ssącą.

 10. Korzystaj z odzieży ochronnej i masek przeciwpyłowych, nawet jeśli wpływ kurzu na środwisko pracy jest niewielki.
Staubvermeidung_Sauger
Filterwechsel
Saugerbild

* zgodnie z Technicznymi Wytycznymi odnośnie Pyłów Niebezpiecznych TRGS 519