Coupler -2xM22x1,5

สำหรับการต่อและขยายท่อ HD การเชื่อมต่อ 2 × M 22 × 1.5. วัสดุ: สแตนเลส

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.101
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้