Point jet nozzle, 0030

หัวฉีด Point 0030 สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/50 เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 500 บาร์และ 900 ลิตร / ชม. (ไฟฟ้า)

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.012
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้