Loading

Point jet nozzle, 0030, 0,3 mm

หมายเลขสั่งซื้อ: 5.765-159.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.012
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้