ฟิลเตอร์หลักรูปทรงตะกร้า, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Main filter basket with reinforced fleece T 12-1 eco. โครงพลาสติกพร้อมวัสดุฟลีซเสริมความแข็งแรงซักได้ถึงในอุณหภูมิ 40 องศาC

Main filter basket with reinforced fleece T 12-1 eco. ควรใช้เป็นตะกร้ากรองหลักโดยทั่วไปเครื่องสามารถทำงานโดยมีหรือไม่มีถุงกรองก็ได้

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.166
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.206
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 330 x 310 x 80
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้