Loading

Jet nozzle

หมายเลขสั่งซื้อ: 6.025-346.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.272
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้