ฟิลเตอร์หลักรูปทรงตะกร้า, T 11/1

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.082
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.093
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 295 x 263 x 60
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้