Tool for changing rotor seat

สำหรับ F3, F4, F1, F25

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.072
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.072
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 230 x 28 x 23
Videos
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้