สายฉีด

สายยางสำหรับใช้ในสวนของคาร์เชอร์มีความโดดเด่นทั้งในแง่ความทนทาน ความยืดหยุ่น และไม่พับงอ ทั้งยังมีประโยชน์ใช้สอยรอบด้านและใช้งานง่าย นอกจากนี้ สายยางของเราหลายรุ่นยังมีจำหน่ายเป็นชุดสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้ทันที

0 Products
คาร์เชอร์