คาร์เชอร์ทำความสะอาดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

คาร์เชอร์ ร่วมกับมูลนิธิไอซ์แมน ทำความสะอาดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง 

Wat Srakaew

คาร์เชอร์ และมูลนิธิไอซ์แมน แชริตี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการร่วมกันทำความสะอาดมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ปีที่ 5 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เด็กๆมีสถานที่อยู่อาศัยที่ดี ที่สะอาดขึ้น พร้อมทั้งช่วยคืนรอยยิ้มให้กับเด็กๆ

Wat Srakaew
Wat Srakaew3
Wat Srakaew4
Wat Srakaew

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2483 โดยพระครูขันติยาภิวัฒน์ (ฉบับ ขันติโก) อดีตเจ้าอาวาส โดยได้รับอุปการะเด็กจากละแวกใกล้เคียงและเด็กที่ขาดโอกาสจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้มีปัจจัย 4 พื้นฐานในการดำรงชีวิต และมีโอกาสได้รับการศึกษาทัดเทียมเด็กอื่นๆในสังคม แม้พระครูขันติยาภิวัฒน์จะมรณภาพไปแล้ว แต่ทางมูลนิธิเด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว ยังคงสานต่อในการรับอุปการะเด็กๆ อายุ 3-18 ปี จำนวนกว่า 2,400 คนเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

Wat Srakaew
Wat Srakaew2