Loading

Blue Competence

องค์กรธุรกิจทุกแห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการริเริ่มที่ชื่อว่า Blue Competence ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนที่สามารถไว้วางใจได้ Blue Competence จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้แนวทางและให้ความมั่นใจสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนหรือต้องการที่จะเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนหัว Blue Competence

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อโลกที่น่าอยู่: Blue Competence

สีเขียวสื่อถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม สีน้ำเงินเป็นสีของความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงความมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม โครงการ "Blue Competence" ของ Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. หรือที่เรียกย่อๆ ว่า VDMA (VDMA [สภาวิศวกรรมแห่งเยอรมนี]) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในสามด้านดังกล่าว คาร์เชอร์พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ จำนวน 225 แห่งและองค์กรต่างๆ 37 แห่ง รวมทั้งสมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อให้ทุกคนบนโลกของเราใบนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

Blue Competence

ความรับผิดชอบมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

คาร์เชอร์เป็นสมาชิกของโครงการ Blue Competence โดยมีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 2012 เป้าหมายที่วางไว้คือจะต้องผลักดันให้วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบมีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ และจะต้องปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้หยั่งลึกลงไปในจิตสำนึกของผู้คนซึ่งอยู่นอกแวดวงอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นจึงได้มีการบันทึกความคืบหน้าและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการใช้งานวัสดุ ขั้นตอนการผลิตที่ช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ Blue Competence ได้แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีความสำคัญต่อแวดวงอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงเรื่องความยั่งยืน ในจุดนี้คาร์เชอร์สามารถเข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากความรับผิดชอบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทมาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ

"มาร่วมรังสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่"

เป้าหมายของโครงการเพื่อความยั่งยืน Blue Competence ก็คือการก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งนำเสนออุปกรณ์เพื่ออนาคตที่มีความยั่งยืนจากแวดวงวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบให้กับบรรดานักการเมืองและสาธารณชนได้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคตข้างหน้าสำหรับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกขณะนั้นต้องการคำตอบที่ชัดเจนและทันท่วงที นั่นคือเหตุผลและเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ได้แก่

 • การประหยัดพลังงาน: ลดลงเพื่อผลที่เพิ่มขึ้น
 • แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน: นำแหล่งพลังงานที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาและนำพลังงานทางเลือกใหม่ๆ มาใช้
 • ใช้แหล่งพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด: ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่ขึ้นมา
 • การปล่อยมลพิษ: ลดระดับการปล่อยมลพิษหรือป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษได้
 • ความคล่องตัว: ผลิตภัณฑ์สำหรับยุคที่ไม่มียานยนต์ในรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกต่อไป
 • การบริหารจัดการการรีไซเคิล: หลีกเลี่ยง ลด และรีไซเคิลขยะอย่างชาญฉลาด
 • ลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน: จากวัตถุดิบและการผลิตพลังงาน (ผ่านทางการผลิต) การปฏิบัติงานและการรีไซเคิล ไปจนถึงผลลัพธ์โดยรวมของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ขอบเขตความรับผิดชอบและภารกิจนั้นยิ่งใหญ่มหาศาล เส้นทางอันยาวไกลทอดอยู่เบื้องหน้าเราทุกคน เมื่อมีการดำเนินการไปแล้วอีกขั้นหนึ่ง อีกหลายๆ คนก็จะทำตาม ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ห่างไกลสำหรับอนาคตข้างหน้า แต่เป็นหน้าที่และภารกิจในแต่ละวันของเราที่ต้องทำให้ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าอนาคตของทุกคน

ใบรับรอง Blue Competence

ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพของคาร์เชอร์: คุณสมบัติและเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

ระบบ KIK

ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทำความสะอาดแบบต่างๆ/ผู้ใช้งานแต่ละคน:

 • กำลังเทอร์ไบน์
 • ระดับมอเตอร์สำหรับงานขัด
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่
 • การจ่ายน้ำ (B 80 W Bp)
ระบบ KIK

ระบบ F.A.C.T.

การปรับความเร็วของแปรงแบบแยกส่วนในเครื่องขัดแบบลูกกลิ้ง (BR):

 • สำหรับงานทำความสะอาดในรูปแบบต่างๆ
 • ประหยัดไฟได้ถึง 15% เมื่ออยู่ในโหมด WHISPER CLEAN
 • ประหยัดไฟได้ถึง 30% เมื่ออยู่ในโหมด FINE CLEAN
 • ระดับเสียงรบกวนที่ลดลงเมื่อเครื่องทำงานในโหมด WHISPER และโหมด FINE CLEAN เป็นผลดีต่อทั้งผู้ควบคุมเครื่องและผู้ที่อยู่ในบริเวณรอบๆ
ระบบ F.A.C.T.

eco!efficiency

 • ใหม่! โหมด eco!efficiency ในรุ่น RS การเลือกโหมด eco!efficiency จะส่งผลให้:
 • ลดปริมาณการใช้น้ำ
 • ลดการใช้ไฟของเทอร์ไบน์ระบบดูด
 • ลดการใช้ไฟของมอเตอร์แปรงขัดพื้น
 • ความเร็วลดลงในระหว่างการทำความสะอาด (ใช้ไฟน้อยลง)
 • ประหยัดไฟและน้ำได้อย่างมาก (ถึง 20%) เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติรุ่นมาตรฐานทั่วไป
eco!efficiency

ระบบ D.O.S.E.

 • ระบบกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดแม่นยำสูง (0-3%):
 • ป้องกันการใช้น้ำยามากเกินความจำเป็น: ผู้ควบคุมเครื่องทำความสะอาดจะประสบปัญหาท้าทายทุกครั้งที่ต้องมีการผสมน้ำ/น้ำยาทำความสะอาดให้ได้สัดส่วนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและต้องประหยัดในเวลาเดียวกัน
 • ลดมลพิษที่เกิดจากน้ำเสียและค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียได้ถึง 25%
 • ปกป้องสุขภาพของผู้ควบคุมเครื่องและสิ่งแวดล้อมโดยลดความเข้มข้นของน้ำยาทำความสะอาดลงได้อย่างมาก
 • ป้องกันไม่ให้มีการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียในถังน้ำสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเนื่องจากติดตั้งมิเตอร์วัดการไหลของน้ำและปั๊มน้ำยาที่มีความแม่นยำ
DOSE

เทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์

งานทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงและแทบจะไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเลยเนื่องจากความสามารถในการดูดซับน้ำ/สิ่งสกปรกระดับดีเยี่ยมและรูปทรงที่ออกแบบเป็นพิเศษของไมโครไฟเบอร์:

 • ไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหรืออย่างน้อยที่สุดก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดแค่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดี
 • การไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้ควบคุมเครื่องทำความสะอาดหรือต่อสิ่งแวดล้อม
 • โดดเด่นไม่เหมือนใคร: เทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์สำหรับเครื่องขัดแบบลูกกลิ้งได้รับการพัฒนาและเริ่มนำออกมาใช้โดยคาร์เชอร์
เทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์


เครื่องกดน้ำดื่มรุ่น WPD 100

ประหยัดพลังงาน

ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงาน (Power Save) เอาไว้ตลอดเวลา

 • ดังนั้นจึงสามารถตั้งเวลาในการทำงานให้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 แต่ละเครื่องได้
 • ในวันที่ไม่มีการใช้งานเครื่องกดน้ำดื่ม เช่น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในเวลากลางคืน เครื่องจะทำงานโดยกินไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (< 1 วัตต์)
 • วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้
ประหยัดพลังงาน

การทำความสะอาดช่องระบายอากาศ

ควรทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหลังเครื่องกดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ส่วนประกอบของเครื่องกดน้ำทั้งหมดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบแต่ละชิ้นเกิดความร้อนสูงเกินโดยไม่จำเป็น
เครื่องกดน้ำดื่ม WPD จะประหยัดไฟได้ดีที่สุดเมื่อเครื่องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้

น้ำยาทำความสะอาด

ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยใช้ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้แทนที่ถ้วยน้ำดื่มแบบใช้แล้วทิ้ง

 • คาร์เชอร์มีขวดน้ำที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก Tritan โดยเฉพาะซึ่งปราศจากส่วนผสมของ BPA (bisphenol A) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่าคุณสามารถดื่มด่ำความสุขจากการดื่มน้ำของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพลาสติไซเซอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่ม
 • เหยือกแก้วมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในสำนักงานมากเป็นพิเศษ 
 • เหยือกแก้วจาก Eva Solo เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการประชุมต่างๆ
ภาชนะบรรจุ

การใช้ขวด CO2

 • สำหรับเครื่องกดน้ำที่สามารถจ่ายน้ำดื่มแบบอัดลมควรใช้ขวด CO2 ขนาดใหญ่สุด (10 กก.) ทุกครั้ง เนื่องจากมีข้อดีดังนี้:
 • ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนขวด CO2 บ่อยๆ
 • ช่วยให้ไม่ต้องมีการขนส่งขวดเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
 • เครื่องกดน้ำ WPD สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อเปลี่ยนขวด CO2
 • ไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงโดยไม่จำเป็น
กระบอก CO<sub>2</sub>

รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์

 • ทุกครั้งที่เราใช้พลังงานเราจะทิ้งร่องรอย CO2 เอาไว้ หรือที่เรียกว่า "รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ " (PCF)
 • การใช้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 จากคาร์เชอร์เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 • ไม่มีการใช้พลังงานในการผลิต ขนส่ง และทำความสะอาดขวดน้ำและถังสำหรับใช้เติมน้ำ 
 • ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการปล่อย CO2 จากการที่ไม่มีการใช้พลังงานดังกล่าว
 • เพื่อเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นเพิ่มเติม ขนาด PCF ของเครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 มีเพียงเศษหนึ่งส่วนหกของขนาด PCF ของเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไป และน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสิบของขนาด PCF ของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
รอยเท้า


HD / HDS

eco!efficiency

การใช้โหมด eco!efficiency ในเครื่อง HDS ทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้:

 • ทำงานได้อย่างประหยัดและ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 20% และ
 • ปล่อย CO2 น้อยลงกว่าเดิม 20%
eco!efficiency

อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

การเลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณจะสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าและน้ำได้อีกด้วย

 • หัวฉีดสิ่งสกปรกสำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้รวมเอาข้อดีต่างๆ จากของหัวฉีดน้ำแรงดันสูงเฉพาะจุดกับการฉีดแบบกระจายเข้าไว้ด้วยกัน
 • เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
 • หัวฉีดอันทรงพลังสามารถสร้างแรงกระแทกได้มากขึ้นถึง 40% --> มั่นใจได้ว่าสามารถทำความสะอาดได้รวดเร็วขึ้นและทั่วถึงมากกว่า
 • แปรงทำความสะอาดแบบหมุนสำหรับการล้างทำความสะอาดรถยนต์ได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

ปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง

ระบบ Servo Control จะช่วยให้สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง:

 • ปรับแรงดันและปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุดตามลักษณะงานทำความสะอาดแต่ละประเภท
 • สิ่งสกปรกที่ไม่ฝังแน่นสามารถล้างออกได้โดยใช้น้ำในปริมาณน้อยลง จึงช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้อีกทาง
ปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง

ปิดน้ำเสียแต่เนิ่นๆ

เมื่อใช้ท่อน้ำที่ยาว สามารถปิดน้ำก่อนได้เมื่อเห็นว่ามีน้ำอยู่ในท่อยางและถังเก็บน้ำมากพอสำหรับใช้ทำความสะอาดให้เสร็จ


ถ่ายน้ำยาทำความสะอาดที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยระบบ Switch-Chem จะไม่สามารถเทน้ำยาทำความสะอาดออกจากขวดบรรจุน้ำยาจนหมดเกลี้ยงได้ เมื่อมีการนำขวดน้ำยาทำความสะอาดออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว น้ำยาที่เหลืออยู่ในขวดก็จะถูกถ่ายไปยังขวดถัดไปในทันที

ถ่ายน้ำยาทำความสะอาดที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย


เครื่องดูดฝุ่น

T 12/1 eco!efficiency

การใช้เครื่องดูดฝุ่น T 12/1 eco!efficiency

 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟ (ได้ถึง 40%)
 • ค่าใช้จ่ายลดลง
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมแม้ว่าจะใช้พลังงานน้อยลง
 • ระดับเสียงรบกวนต่ำมาก (56 db(A)) ช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไส้กรองถาวรมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้ถุงกรองจำนวนมาก จึงช่วยประหยัดเงินซื้อถุงกรองลงได้
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

ระบบทำความสะอาดด้วยไส้กรอง Tact แบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ให้กำลังในการดูดสูงอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังทำให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วย

 • ไส้กรองแบบจีบทรงแบนสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยระบบพ่นกระแสลมกำลังสูง ข้อดีคือ: ไส้กรองมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าระบบไส้กรองทั่วไปเป็นอย่างมาก
 • ด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนไส้กรองบ่อยนัก ช่วยประหยัดทั้งเงินและทรัพยากร
 • ไส้กรองแบบจีบยังมีรุ่นที่ทำจากขนแกะผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งป้องกันการเน่าเสียและสามารถนำมาซักทำความสะอาดได้ ดังนั้นจึงทนทานมากเป็นพิเศษ แม้ในกรณีที่ต้องใช้งานในที่เปียกก็ตาม
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

สำหรับสิ่งสกปรกทั่วไปที่ไม่ติดแน่น ใช้เพียงแค่สารทำความสะอาดชนิดเม็ดเพียงหนึ่งเม็ด
ก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

 • ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมในการขจัดสิ่งสกปรกทั่วไปที่ไม่ติดแน่นโดยใช้เพียงเม็ดเดียว
 • บรรจุภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้ช่วยลดปริมาณขยะ
 • สามารถปรับให้เหมาะกับงานทำความสะอาดแต่ละงานโดยเฉพาะพร้อมกับกำหนดปริมาณสารทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
 • ปกป้องผิวหนังเนื่องจากมีการบรรจุสารในรูปแบบเม็ด
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

ปริมาณน้ำที่ฉีดออกมาสามารถปรับได้ตั้งแต่ 5.5 ลิตร/นาทีไปจนถึง 1 ลิตร/นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานทำความสะอาดประเภทนั้นๆ

 • ปริมาณน้ำที่ฉีดออกมาสามารถปรับให้เหมาะกับงานทำความสะอาดประเภทนั้นๆ
 • ประหยัดน้ำได้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการฉีดน้ำที่เลือก
 • ลดมลพิษจากน้ำเสียได้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการฉีดน้ำที่เลือก
 • พื้นผิวที่เป็นสิ่งทอจะแห้งได้เร็วกว่าเมื่อใช้ปริมาณการฉีดน้ำที่น้อย
Puzzi 400 K