Add-on kit protection shield sweeper 130

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 127,2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có