Đèn làm việc

Để có khả năng hiển thị tốt hơn, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất

Để có khả năng hiển thị tốt hơn, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ 2.640-551.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,872
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có