Đèn làm việc

Để có khả năng hiển thị tốt hơn, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất

Để có khả năng hiển thị tốt hơn, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,872
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có