น้ำร้อนคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง

การทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำแรงดันสูงที่ทรงประสิทธิภาพ และจะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใช้น้ำร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์มีข้อดีที่น่าประทับใจหลายอย่างทั้งในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น HDS จะเข้ามาเสริมข้อดีเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝังแน่น โดยปกติแล้ว เครื่อง HDS ของคาร์เชอร์จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ดีที่สุดสำหรับใช้ขจัดคราบน้ำมัน จาระบี และโปรตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคราบเหล่านี้มีการพอกตัวเป็นชั้นแข็งและหนา

ข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้น้ำร้อน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นสามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้สูงขึ้นได้จากประมาณ 12°C ไปจนถึง 155°C อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นนี้จะช่วยให้สามารถลดแรงดันน้ำในการทำความสะอาด ลดเวลาที่ใช้ และลดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดที่ต้องใช้ให้น้อยลง ดังนั้น การทำความสะอาดโดยใช้น้ำร้อนจึงให้ทางเลือกต่างๆ สำหรับการทำให้กระบวนการทำความสะอาดเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งให้ข้อดีอันน่าประทับใจอื่นๆ อีกหลายอย่าง


ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีกว่า

น้ำร้อนจะทำให้คราบน้ำมันและจาระบีที่แข็งตัวอ่อนตัวลงและช่วยทำให้เกิดการอิมัลชันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถขจัดคราบออกได้โดยง่าย ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร การใช้น้ำร้อนสามารถช่วยสลายคราบโปรตีนและไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก

ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อยกว่า

โดยปกติแล้วคราบจาระบีหรือไขมันสัตว์ น้ำมัน ยาง และอื่นๆ สามารถขจัดออกได้ด้วยการใช้น้ำร้อนเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อยลงกว่าเดิมมากหรืออาจไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเลยก็ได้ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว วิธีนี้ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย

ไอคอนลดปริมาณการใช้

ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า

พื้นผิวที่ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนจะแห้งเร็วกว่าเนื่องจากความร้อนจะทำให้น้ำระเหยออกไปได้ไว ดังนั้นจึงพร้อมสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไปหรือเพื่อดำเนินงานในลำดับต่อไปได้เร็วขึ้น

ไอคอนการใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า

มีสุขอนามัยที่ดีกว่า

การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนมีข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถลดจำนวนเชื้อโรคลงได้อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อกำหนดด้านสุขอนามัยจำนวนมากถือว่าวิธีการลดเชื้อโรคโดยไม่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิผลเพียงพออย่างแท้จริง

ไอคอนการลดเชื้อโรค

ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า

น้ำร้อนส่งผลให้คราบสกปรกหลุดออกจากพื้นผิวได้เร็วขึ้นกว่าเดิม จึงช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 35% ซึ่งหมายความว่างานทำความสะอาดต่างๆ จำนวนมากสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า

ข้อสรุปที่ชัดเจน: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง HD กับ HDS

ค่าใช้จ่ายในการซื้อและบำรุงรักษาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อนในช่วงแรกจะสูงกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดอื่นๆ เนื่องจากต้องมีชุดอุปกรณ์หัวเผาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความร้อนและต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้ การใช้น้ำร้อนจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 35% พร้อมทั้งได้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ โดยปกติแล้วเครื่อง HDS ยังช่วยตัดค่าใช้จ่ายของน้ำยาทำความสะอาดออกไปได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

พลังงานความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการทำความสะอาด ความร้อนจะเป็นตัวเร่งกระบวนการทางเคมี อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10°C จะไปเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาขึ้นเป็นสองเท่า การเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 20°C จะไปเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาขึ้นเป็นสี่เท่า คราบน้ำมัน ไขมันสัตว์หรือจาระบี และคราบเขม่าจะหลุดออกจากพื้นผิวได้อย่างเร็วขึ้นและสามารถถูกกำจัดออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น การอิมัลชันระหว่างน้ำมันและไขมันสัตว์หรือจาระบีกับน้ำก็จะถูกเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้น พื้นผิวที่โดนความร้อนก็จะแห้งไวขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ในทางปฏิบัติพบว่าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นสามารถลดเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดลงได้ถึง 35% โดยที่ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดดีขึ้นกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ หากลดปริมาณของน้ำลงจากเดิมได้ เราก็จะสามารถเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำให้สูงถึง 155°C ด้วยเช่นกัน ส่วนผสมระหว่างไอน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุต่างๆ กับแรงดันจะทำให้แม้แต่คราบสกปรกที่ฝังแน่นที่สุดหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดระดับสูง แม้ว่าจะไม่ได้ใช้สารเคมีเติมแต่งใดๆ ก็ตาม ขั้นตอนที่เป็นไอน้ำนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ขจัดสารเคลือบกันซึมชนิดบิทูเมน สีทาพื้นผิวโดยทั่วไป คราบเขม่าที่เกาะสะสมอยู่ เห็ดรา และสาหร่ายต่างๆ

HDS-1

สมรรถนะการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รุ่นผลิตภัณฑ์

แท้ที่จริงแล้วประสิทธิภาพในการทำงานเป็นผลของการจับคู่ที่เหมาะสมระหว่างพลังกับงานที่ต้องทำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นของคาร์เชอร์มีสมรรถนะและประเภทให้เลือกหลากหลายรุ่น รองรับการทำความสะอาดตามความต้องการและวัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม


HDS-U เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทรงตั้งของคาร์เชอร์

เครื่องฉีดน้ำประสิทธิภาพสูงและแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายง่ายสำหรับใช้งานในหลายๆ สถานที่เป็นครั้งคราว บังคับหรือเคลื่อนย้ายและขนส่งได้อย่างสะดวก

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

ทรงตั้ง HDS-U

HDS-C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดเล็กของคาร์เชอร์

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆ ขนส่งได้สะดวกแม้จะให้พลังสูงก็ตาม

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

ขนาดเล็ก HDS-C

HDS-M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดกลางของคาร์เชอร์

สำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรหรือพื้นผิวต่างๆ ที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน ใช้หลักการขับเคลื่อนให้ง่ายและคล่องแคล่ว แสดงให้เห็นว่าเครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

ขนาดกลาง HDS-M

HDS-S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ของคาร์เชอร์

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับจัดการกับงานทำความสะอาดที่ต้องทำซ้ำๆ และต้องรับมือกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งสกปรกฝังแน่นในปริมาณมาก เช่น การใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรม บริการของเทศบาล หรือภาคอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

ขนาดใหญ่ HDS-S

HDS-E เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นพิเศษของคาร์เชอร์

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นแบบปราศจากไอเสียมาพร้อมกับหม้อต้มไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในสถานที่ซึ่งไอเสียไม่เป็นที่พึงประสงค์หรือเป็นสิ่งต้องห้าม เช่น ในโรงงานแปรรูปอาหาร โรงพยาบาล ครัวขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

รุ่นพิเศษ HDS-E