ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 x , NT 30/1

ถุงกรองขนแกะปริมาตร 30 ลิตร ป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M สำหรับพอร์ตท่อดูดที่หัวเครื่อง

5 นับ เหมาะกับรุ่น NT 30/1

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 5
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.514

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้