แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 550 mm

Disc brush, medium, 550 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน

Disc brush, medium, 550 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีแดง
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.525