Nozzle carrier head TD09

หัวฉีดหัวฉีด 6 เจ็ทสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 บาร์ มุมสเปรย์ 35 °รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.87
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.87
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 75 x 75 x 80
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้