แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง, นุ่ม, สีเหลือง, 450 mm

Pad on sleeve, soft แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว

Pad on sleeve, soft แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
ความยาว (มม.) 450
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้