Side broom hard

ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคารป้องกันความชื้นและขัดอย่างอ่อนโยน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 420
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 1.1
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้