ประตูชัยบรันเดนบูร์ก

ประตูชัยบรันเดนบูร์กคืนสู่ความงามสง่าดังเดิม

คาร์เชอร์ดำเนินงานทำความสะอาดประตูชัยบรันเดนบูร์กภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าคณะบูรณะผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่า โทมัส ชูเบิร์ต

จากประวัติที่ผ่านมา สัญลักษณ์ของการรวมประเทศเยอรมนีแห่งนี้หลังถูกแบ่งแยกได้รับการบูรณะหลายครั้ง รวมระยะเวลายาวนานกว่า 200 ปี การบูรณะครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1804 เพียง 13 ปีหลังจากสร้างเสร็จ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1956 - 58 และช่างหินได้ซ่อมแซมทั้งหมดหลังจากเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

มีปัญหาหลายอย่างในการทำความสะอาดประตูชัยบรันเดนบูร์ก เช่นเดียวกับสิ่งสกปรกบนพื้นผิวปกติ โทมัส ชูเบิร์ตให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรอยขูดขีดเขียนและตะกอนดำซึ่งกลายเป็นสะเก็ดฝังลึก และยังมีสิ่งสกปรกหนักจากมูลนกบนลายสลักหัวเสาแบบดอริกด้านตะวันออกของประตูชัยด้วย

มีรอยขูดขีดเขียนอยู่ทุกส่วนของอนุสรณ์สถาน แต่มีมากเป็นพิเศษตรงห้องเพดานและทางเดิน

สารอันตรายในอากาศเป็นสาเหตุหลักของสิ่งสกปรก โดย SO2 กับปริมาณฝุ่นในอากาศสูงในเบอร์ลินเป็นตัวการทำลายที่มีนัยสำคัญ

ก่อนเริ่มงานทำความสะอาด ทีมงานได้ดำเนินการทดสอบเพื่อหาเทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละกรณี มีการทดสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การพ่นเปียก และการพ่นทราย โดยใช้สารพ่นหลายชนิด ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการที่นุ่มนวลอย่างมาก นั่นคือการทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าที่แรงดัน 50 บาร์และอุณหภูมิน้ำ 90 องศาเซลเซียส ไม่มีการใช้สารเคมีไม่ว่าในกรณีใด

จากการเลือกวิธีการทำความสะอาดที่นุ่มนวลนี้ สามารถสงวนรอยคร่ำธรรมชาติบนประตูชัยบรันเดนบูร์ก และคงคุณลักษณะของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การทำความสะอาดเริ่มต้นเตือนพฤษภาคม 1990 พื้นผิวที่เปื้อนสิ่งสกปรกถูกชำระเบื้องต้นด้วยน้ำ หลังจากล้างไม่นานก็ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้หัวฉีดไอน้ำแบบใบพัด งานทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเมื่อต้นเดือนกันยายน 1990