เทพีเสรีภาพ

สร้างเมื่อ: 1871–1884 เพื่อระลึกครบรอบ 100 ปีของการประกาศอิสรภาพ

ความสูง: 46 เมตร (ฐาน) + 47 เมตร (รูปปั้น)

วัสดุ: หินแกรนิต

ชนิดของความสกปรก: ตะกอนดำ คราบเกลือ มลพิษสิ่งแวดล้อม

การทำความสะอาด: HDS 200

ดำเนินงานเมื่อ: 1985

เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ