โครงการนำร่องกับคณะกรรมการแห่งเยอรมนีว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (German Commission for UNESCO)

ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013: คณะกรรมการแห่งเยอรมนีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดของคาร์เชอร์ร่วมมือกันทำโครงการต้นแบบทั่วประเทศเพื่อช่วยอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมในเยอรมนี ซึ่งหมายความว่ามรดกโลกตามประกาศของยูเนสโกในประเทศเยอรมนีจะได้รับการทำความสะอาดฟรีและเป็นไปตามแนวทางของการอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน การร่วมมือกับคาร์เชอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชนของคณะกรรมการแห่งเยอรมนีว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยพันธมิตรดังกล่าวจะร่วมใช้ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมเป็นเวลาสองปี

การเป็นผู้สนับสนุนอาเคิน

การแข่งขันทั่วประเทศ

ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2014: จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มรดกโลก 38 แห่งในประเทศเยอรมนีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก คณะผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเอกสารการสมัครทั้งหมด 14 ชุดจากมรดกโลก 9 แห่ง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญนี้ไม่ได้ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการแห่งเยอรมนีว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กับตัวแทนจากคาร์เชอร์เท่านั้น แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ของการอนุรักษ์มรดก วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ด้วย ในเดือนเมษายน คณะผู้เชี่ยวชาญจะคัดกรองรายชื่อสุดท้ายของอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมสามแห่ง ได้แก่ โบสถ์เซนต์ชาร์ลและเซนต์ฮิวเบิร์ตในมหาวิหารอาเคิน ศาลากลางเมืองเควดลินบวร์ก และน้ำพุฟรังโกเนียฟาวน์เท่นที่พระราชวังเมืองเวิร์ซบวร์กเรสซิเดนส์

การเป็นผู้สนับสนุนน้ำพุฟรังโกเนียฟาวน์เท่น

 น้ำพุฟรังโกเนียฟาวน์เท่นที่พระราชวังเมืองเวิร์ซบวร์กเรสซิเดนส์

การเป็นผู้สนับสนุน UNESCO

โบสถ์เซนต์ชาร์ลและเซนต์ฮิวเบิร์ตในมหาวิหารอาเคิน

การเป็นผู้สนับสนุนเควดลินบวร์ก

ศาลากลางเมืองเควดลินบวร์ก

ระหว่างนี้ถึงฤดูร้อน คาร์เชอร์จะตรวจสอบหน่วยงานที่สมัครเพื่อจัดระดับการปนเปื้อนของวัสดุก่อสร้างและเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสม ปลายฤดูใบไม้ร่วง หลังจากปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคุ้มครองอนุสรณ์สถานและประสานงานใกล้ชิดกับนักบูรณะทั้งหลายแล้ว คณะผู้เชี่ยวชาญจะคัดเลือกหน่วยงานที่คาร์เชอร์จะทำความสะอาดในปี 2015 จากหน่วยงานที่สมัคร

สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากตัวแทนหนึ่งคนของคาร์เชอร์และตัวแทนอีกหนึ่งคนจากคณะกรรมการแห่งชาติเยอรมนีแล้ว คณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

  • ศาสตราจารย์เบอร์โทลด์ เบิร์กฮาร์ต คณะกรรมการและโฆษกของ World Heritage Monitoring Group of ICOMOS ประเทศเยอรมนี
  • ศาสตราจารย์กาเบรียล กราสเซกเจอร์-ชอน หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีโยธาที่ Stuttgart University of Applied Sciences
  • ดร. เบอร์จิตตา ริงเบค ตัวแทนของสหพันธรัฐเยอรมันในส่วน UNESCO World Heritage Committee ซึ่งปัจจุบันเป็น Federal Foreign Office
  • เกออร์ก ชมิด รองโฆษกของกลุ่มบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ในสมาคมนักบูรณะ
  • อดีตหัวหน้าแผนก ดร. แวร์เนอร์ ฟอน ทรูซเลอร์ ตัวแทนของคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับมรดกของสหพันธรัฐเยอรมันที่การประชุมประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม (Education and Cultural Affairs)
  • ศาสตราจารย์เกิร์ด ไวน์ ประธานสมาคมภัณฑารักษ์แห่งอนุสรณ์สถานของสหพันธรัฐ (Association of Curators of Federal State Monuments)
  • ออตโต โวลเบิร์ต นักบูรณะจากสำนักงานอนุรักษ์อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ (State Office for the Preservation of Historical Monuments) บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

การทดสอบทำความสะอาด

ฤดูร้อน 2014: มีการทดสอบทำความสะอาดหน่วยงานทางวัฒนธรรมสามแห่งที่ได้รับการคัดเลือก

โครงการทางการศึกษา

คณะกรรมการแห่งเยอรมนีสนับสนุนโครงการด้วยมาตรการการฝึกอบรมสำหรับเยาวชน และมหาวิทยาลัย Stuttgart University of Applied Sciences ให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สำหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


การตัดสินใจ

ธันวาคม 2014: คณะผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกโบสถ์เซนต์ชาร์ลและเซนต์ฮิวเบิร์ตในมหาวิหารอาเคินสำหรับการทำความสะอาดอนุสรณ์สถานโดยผู้เชี่ยวชาญ โบสถ์อายุ 540 ปีชนะการแข่งขันในกลุ่มสถานที่มรดกโลกในประเทศเยอรมนี คาร์เชอร์จะดำเนินงานและประมาณค่าใช้จ่ายของการทำความสะอาดฟื้นฟูบูรณะในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2015 การทดสอบอย่างครอบคลุมแสดงให้เห็นว่าโบสถ์นี้เป็นสถานที่ซึ่งเหมาะสมที่สุดต่อการทำความสะอาดอนุสรณ์สถานโดยผู้เชี่ยวชาญของคาร์เชอร์ "เราดีใจที่จะได้ทำความสะอาดอาคารที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างมากเช่นนี้" ฮาร์ทมุท เจนเนอร์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Alfred Kärcher GmbH & Co. KG กล่าว

การเป็นผู้สนับสนุนมหาวิหารอาเคิน