สร้างเมื่อ: 1888 สะพานข้ามแม่น้ำยาร์รา

ความยาว: 118.9 เมตร

ความกว้าง: 24.7 เมตร

ชนิดของความสกปรก: สีหลายชั้น สนิมจากรถไฟและรถยนต์ รอยขูดขีดเขียน

การทำความสะอาด: รถพ่วงทำความสะอาดพื้นผิวอาคาร (Facade Clean Trailer หรือ FTC) ทรายแก้ว 0.1–0.3 มม. แรงดัน: 5 บาร์ 

ดำเนินงานเมื่อ: เมษายน 1992

สะพานปรินซ์
สะพานปรินซ์
สะพานปรินซ์