มหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น

คาร์เชอร์ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้นโดยใช้กรรมวิธีพ่นอนุภาคและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

จากโครงการให้การผู้สนับสนุนทางด้านวัฒนธรรม คาร์เชอร์ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนกับมหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ด้านหน้าอาคารนอยฟิโลโลกิคุ่ม (อาคารเบรช์ท) มีรอยวาดและเขียนด้วยสีพ่นหลายแห่ง วิศวกรสนับสนุนงานขายจากบริษัทที่บริหารจัดการแบบครอบครัวแห่งนี้จึงได้ร่วมกันขจัดสิ่งสกปรกโดยใช้กระบวนการฉีดพ่นหลายอย่าง

กรรมวิธีพ่นอนุภาคมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการทำความสะอาดฐานคอนกรีตของอาคาร ปืนพ่นอนุภาคอลูมิเนียมซิลิกา (ขนาดเม็ด 40 - 80 µm ความแข็ง 6 - 7 โมห์) ถูกนำมาใช้กับผิวพื้นด้วยแรงดันสูง การเติมน้ำที่หัวพ่นช่วยป้องกันการจับตัวของฝุ่น จากนั้นจึงทำความสะอาดส่วนด้านล่างทั้งหมดของด้านหน้าอาคารโดยใช้เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูงรุ่น HDS 13/20-4 S เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและมลพิษตกค้างที่เหลือ ส่วนผิวอลูมิเนียมชุบสีที่ส่วนบนของอาคารซึ่งถูกวาดและพ่นด้วยสีพ่นเช่นกัน ได้รับการทำความสะอาดอย่างนุ่มนวลโดยใช้เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูงพิเศษรุ่น HDS 13/80 และเครื่องพ่นน้ำแข็งรุ่น IB 15/80 ของคาร์เชอร์

อาคารนอยฟิโลโลกิคุ่ม หรือที่เรียกว่าอาคารเบรช์ท เป็นที่ทำงานของแผนกภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมัน ภาษาสลาฟ วาทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสื่อศึกษา ตัวอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1974 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ใช้บ่อยมากที่สุดในมหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาหลายพันคนจะมาใช้ห้องสมุดและเข้าฟังบรรยายกับประชุมสัมมนาที่นี่

มหาวิทยาลัย Eberhard Karls Universität Tübingen ก่อตั้งในปี 1477 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ปัจจุบันมีนักศึกษาจากเยอรมนีและต่างประเทศลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย 24,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 400 คนและนักวิชาการมากกว่า 4,000 คนสอนและทำวิจัยใน 7 คณะของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น
มหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น
มหาวิทยาลัยทูบิงเงิ้น