เครื่องอบแห้งแบบกะทัดรัด / แบบกด

พัฒนาขึ้นเพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเช่นในร้านอาหารร้านค้าห้องครัวโรงแรมและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการตกแต่งอย่างหนัก: เครื่องอบแห้งแบบกดของเรา

0 Products
คาร์เชอร์