Add-on kit ram protection KM 130/300 R

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 21,65