Protection shield sweeper 150 - 170 R

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 111
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có