AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ: ZAPOBIEGANIE PRZEZ CZYSZCZENIE

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Hodowla świń

Zapobieganie przez czyszczenie

Afrykański pomór świń (ASF) to poważna infekcja wirusowa, która atakuje dzikie i hodowlane świnie oraz może być dla nich śmiertelna. Rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń jest często spowodowane nieodpowiednim usuwaniem skażonych odpadów żywnościowych. Bezkompromisowa higiena na fermie jest niezbędnym warunkiem skutecznej ochrony zwierząt przed tym wirusem. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, należy podjąć następujące kroki:

Prawo i regulacje

Krok 1: Zastosowanie środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem

Co do zasady koniecznością jest ścisłe przestrzeganie wytycznych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Działając w ścisłej współpracy z miejscowym lekarzem weterynarii, należy ustalić, jak zablokować możliwe drogi przenoszenia wirusa w gospodarstwie. Do takich dróg należą kontakty z ludźmi, paszą, skażonymi środkami spożywczymi, odpadami żywnościowymi i poubojowymi, a nawet z odzieżą. Niebezpieczeństwo niesie również kontakt z gnojem (obornikiem) i gnojówką, maszynami rolniczymi (np. ciągniki, ładowarki, przyczepy, rozrzutniki, etc.) lub pojazdami (np. pojazdami do transportu zwierząt, paszy i zaopatrzenia).

Patrz też m.in.
Higiena pasz (WE 183/2005)
Higiena środków spożywczych (WE 852/2004)
Bezpieczeństwo środków spożywczych (WE 178/2002)
Prawo o zdrowiu zwierząt (WE 2016/429)

W praktyce oznacza to zweryfikowanie organizacji gospodarstwa hodowlanego, tak aby w sposób ciągły zapewniać odpowiednie ograniczenie dostępu do chlewni, zaplanować i utrzymywać w dobrym stanie drogi dojazdu i wyjazdu, utrzymywać właściwe zadbane ogrodzenie zabezpieczające przed dzikami oraz zagwarantować odpowiednie przechowywanie pasz i urządzeń.

Kontrola

Krok 2: Sprawdzenie stanu higieny

Ponadto należy we własnym zakresie sprawdzać stan higieny i w razie konieczności wyczyścić chlew (chlewy) i związane z nimi pomieszczenia, a przy tym powinno się zadbać o dokładne oddzielenie przestrzeni czystej od brudnej.

Podział obszarów na część brudną (roboczą) i czystą (socjalną) to nie tylko konieczność mycia się pod prysznicem i zmiany odzieży przez osoby wchodzące do chlewni (właściciel, pracownicy wewnętrzni, pracownicy zewnętrzni, odwiedzający, rodzina właściciela, etc.), ale także konsekwentne czyszczenie obu obszarów. Zachowujemy zasadę kolejności „czyste przed brudnym”. W części socjalnej można wykorzystać odkurzacze wielofunkcyjne (Kärcher NT) zbierające zabrudzenia suche i mokre oraz parownice (Kärcher SGV lub SG). Użycie maszyn czyszczących pozwala zwiększyć efektywność czyszczenia ścian, posadzek, powierzchni mokrych, a także takich przedmiotów jak szafki pracownicze na odzież i buty oraz skraca czas potrzebny na utrzymanie czystości.

Czyszczenie

Krok 3: Czyszczenie chlewu

Czyszczenie chlewu zaczynamy przeprowadzając zwykłe operacje tj.:

  • usunięcie (wybicie) much;
  • zgrubne czyszczenie na sucho (usunięcie zanieczyszczeń luźnych);
  • zmiękczanie zabrudzeń;
  • czyszczenie wnętrza pod wysokim ciśnieniem;
  • czyszczenie poideł i podajników pasz;
  • pozostawienie chlewu do całkowitego wyschnięcia;
  • dezynfekcja całej powierzchni.

Zapobieganie Afrykańskiemu pomorowi świń

Mapa gospodarstwa.

icon_arrow

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Wykorzystanie urządzeń Kärcher HDS w czyszczeniu chlewu

Korzystanie z wysokociśnieniowych urządzeń z podgrzewaniem wody (HDS) o dużym wydatku poprawia wynik czyszczenia nawet o 40 procent i dzięki wysokiej temperaturze przyśpiesza proces schnięcia na wyczyszczonych już powierzchniach. W ten sposób zaoszczędzony czas można wykorzystać m.in. na naprawy małych pęknięć, szczelin czy dziur w ścianach, aby zabezpieczyć te miejsca przed powstawaniem ognisk skażeń bakteriami i wirusami. Należy zapobiegać przedostaniu się do chlewów gryzoni i inni nosicieli patogennych drobnoustrojów i rutynowo zwalczać je prewencyjnie także poza chlewnią. To dodatkowo sprzyja przerwaniu łańcucha infekcyjnego.

Czyszczenie na zewnątrz

Postępowanie z urządzeniami wysokociśnieniowymi podczas czyszczenia chlewu

Wysokie bezpieczeństwo biologiczne, które wynika z zastosowania stacjonarnych urządzeń czyszczących wysokociśnieniowych zamontowanych w jednym miejscu (Kärcher HDS – ST i HD – ST), mogą zagwarantować także mobilne urządzenia myjące (Kärcher HDS i HD).

W przypadku wysokociśnieniowego urządzenia mobilnego, które jest przenoszone z jednego budynku chlewu do następnego, maszyna ta powinna być przechowywana poza częścią roboczą (brudną). Takie urządzenie podczas pracy (czyszczenia chlewu) powinno pozostać poza budynkiem lub w przyległych pomieszczeniach gospodarczych, aby uniknąć kontaktu z mikroorganizmami wewnątrz. Tak, jak to ma miejsce przy innych narzędziach, dla każdego budynku chlewu odrębnie należy przewidzieć odpowiedniej długości wąż wysokociśnieniowy i pistolet z lancą.

Podstawiamy wówczas i przygotowujemy urządzenie mobilne, a następnie podpinamy do niego zestaw wąż z pistoletem i lancą przypisany do danego obiektu. Ważne jest, aby węże o długości ponad 60 m regularnie kontrolować i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać średnicę węża celem uniknięcia niepotrzebnych strat ciśnienia.

To może Cię również zainteresować:

Zapobieganie ptasiej grypie

Ptasia grypa: Higiena jako forma ochrony

Ptasia grypa jest wysoce zaraźliwa i oznacza duże straty ekonomiczne dla hodowców drobiu w przypadku pojawienia się ogniska choroby u ich zwierząt. Chorobie tej można jednak zapobiec poprzez zachowanie ścisłego bezpieczeństwa biologicznego i skrupulatne przestrzeganie czystości.

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami.

Utrzymanie terenów zielonych za pomocą komunalnego nośnika narzędzi

Utrzymanie terenów zielonych: jak i czym dbać o przestrzeń zewnętrzną?

Po zimie przed samorządami i usługodawcami stoi nie lada wyzwanie: należy przyciąć trawniki w parkach, skutecznie usunąć chwasty oraz oczyścić ścieżki i miejsca parkingowe z krzewów, kurzu i błota. Dzięki odpowiednio dobranemu wyposażeniu i znajomości różnych technik pracy, możliwe jest skuteczne przeprowadzenie tych różnych zadań.