UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH: JAK I CZYM DBAĆ O PRZESTRZEŃ ZEWNĘTRZNĄ?

Niedawno skończyła się zima i zaczynają kwitnąć pierwsze rośliny i krzewy. Przed samorządami i usługodawcami stoi nie lada wyzwanie: należy przyciąć trawniki w parkach, skutecznie usunąć chwasty oraz oczyścić ścieżki i miejsca parkingowe z krzewów, kurzu i błota. Dzięki odpowiednio dobranemu wyposażeniu i znajomości różnych technik pracy, a także wymagań dotyczących obszarów trawnikowych i roślin, możliwe jest skuteczne przeprowadzenie tych różnych zadań.

Utrzymanie terenów zielonych w parku

Utrzymanie terenów zielonych – trawniki

Trawnik jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o utrzymanie terenów zielonych. Odpowiednie napowietrzenie gleby, składniki odżywcze, średnia temperatura od 10 do 25 °C, jak również stałe zaopatrzenie w wodę bez nadmiernej wilgoci – to podstawowe warunki do tego, aby trawa mogła zdrowo rosnąć. W przypadku standardowo przebiegających pór roku, trawa rośnie bardzo intensywnie między marcem a majem, z przerwą w połowie lata ze względu na suchą pogodę i upały i następnie wznawia rozwój w miesiącach jesiennych. Zimowy przestój przewiduje się zazwyczaj w okresie od grudnia do lutego.

Aby utrzymanie trawników było efektywne, bardzo ważne jest, aby odpowiednio dostosować wysokości koszenia trawy i nie kosić jej zbyt krótko, ponieważ na źdźble trawy wyrastają liście zawierające liczne włókna, za pomocą których wilgoć jest transportowana od korzenia aż do zakończenia źdźbła. Jeśli trawa jest koszona zbyt krótko, źdźbło może wyschnąć z powodu braku liści i obumrzeć. Wysokość koszenia i związana z nią częstotliwość koszenia są uzależnione od rodzaju trawnika. 

 

Utrzymanie terenów zielonych – trawniki

Rodzaj trawnika

Pola golfowe

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

150–220

Częstotliwość koszenia

codziennie

Wysokość koszenia (mm)

3–6

Wysokość wzrostu (mm)

4–8


Rodzaj trawnika

Boiska do piłki nożnej

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

25–45

Częstotliwość koszenia

co 5–10 dni

Wysokość koszenia (mm)

30–45

Wysokość wzrostu (mm)

60–90


Rodzaj trawnika

Place zabaw

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

15–25

Częstotliwość koszenia

co 7–14 dni

Wysokość koszenia (mm)

40–50

Wysokość wzrostu (mm)

70–90


Rodzaj trawnika

Trawniki przydomowe

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

25–40

Częstotliwość koszenia

7–14 dni

Wysokość koszenia (mm)

35–45

Wysokość wzrostu (mm)

70–90


Rodzaj trawnika

Parki

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

3–20

Częstotliwość koszenia

2–6 tygodni

Wysokość koszenia (mm)

35–45

Wysokość wzrostu (mm)

70–90


Rodzaj trawnika

Trawniki kwiatowe

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

4–9

Częstotliwość koszenia

1–2 miesiące

Wysokość koszenia (mm)

50–80

Wysokość wzrostu (mm)

100–500


Rodzaj trawnika

Łąki kwiatowe

Liczba skoszeń w okresie mar-lis

1–3

Częstotliwość koszenia

raz w roku

Wysokość koszenia (mm)

80–120

Wysokość wzrostu (mm)

500–1000


Komunalny nośnik narzędzi MIC 84

Jaką kosiarkę do utrzymania terenów zielonych wybrać?

Do koszenia trawy na obszarach miejskich zaleca się użycie komunalnego nośnika narzędzi z odpowiednią kosiarką. W miastach najczęściej używane są kosiarki sierpowe. Ze względu na wysoką wydajność powierzchniową i regulowaną wysokość, są one szczególnie odpowiednie do koszenia trawy w parkach, na placach zabaw i boiskach, a także zieleni przydrożnej. Ich noże są również bardzo łatwe do naostrzenia, co jest niezwykle istotne, ponieważ tępe ostrza nie tną trawy, lecz ją rozrywają. Prowadzi to do powstawania nieestetycznych, białych przebarwień.

W zależności od zastosowania, należy zdecydować, w którym kierunku ma być wyrzucana trawa (z boku lub z tyłu), a także jaki typ ostrza ma być stosowany (nóż sierpowy o niskich lub wysokich ostrzach, sierpowy nóż mulczujący).

Oprócz kosiarki sierpowej, w miastach mogą być stosowane również inne typy kosiarek.

 Jeśli nacisk kładziony jest na zieleń przydrożną, ugory lub sadownictwo i ogrodnictwo, popularnym narzędziem jest kosiarka bijakowa lub bijakowa kosiarka mulczująca. Są one obecnie powszechnie stosowane w miastach do koszenia trawy w parkach. Kosiarka bijakowa jest bardzo wytrzymała, odporna na zużycia i, co więcej, tnie również gałęzie i krzewy oraz umożliwia regulację wysokości koszenia. Ponadto, ten typ kosiarki pomaga w ponownym nawożeniu trawnika. Urządzenie to jest jednak bardzo ciężkie i głośne. Poza tym, wymaga bardziej zaawansowanego czyszczenia i pielęgnacji.

Rodzaje ostrzy:

  • Ostrza typu „Y”: umożliwiają regularne mulczowanie i cięcie drewna o średnicy od czterech do pięciu centymetrów
  • Ostrza bijakowe lekkie: zapewniają gładkie koszenie, nie wymagają dużej mocy i są idealne do parków – nie nadają się jednak do cięcia drewna
  • Ostrza bijakowe ciężkie: tną drewno o średnicy do ośmiu centymetrów, mają wysoki efekt ściągania i są bardzo wytrzymałe
MIC 50 z kosiarką bijakową

Dokładnym odpowiednikiem kosiarki bijakowej jest kosiarka bębnowa, która jest praktycznie specjalistą od renomowanych angielskich trawników. Na przykład na polach golfowych i boiskach, ścina trawę na wysokości od jednego do trzech centymetrów, pozostawiając niezwykle gładką powierzchnię. Jej obszar roboczy jest bardzo szeroki, dzięki czemu proces koszenia jest naprawdę wydajny. Kosiarka ta jest jednak bardzo delikatna i kosztowna w utrzymaniu, ponieważ jej noże nie mogą być ostrzone przez użytkownika i nie powinny być używane w deszczu lub w warunkach dużej wilgoci.

Dwiema niemal egzotycznymi kosiarkami, które są używane jedynie sporadycznie do celów komunalnych, są kosiarka rotacyjna i kosiarka z belką koszącą. Kosiarka rotacyjna jest tak naprawdę dostosowana do potrzeb rolnictwa, jednak stosuje się ją również na łąkach zalewowych, które muszą być koszone najwyżej dwa razy w roku. Kosiarki rotacyjne są szybkie, wydajne i oferują wysoką wydajność powierzchniową. Można ich używać jedynie przy wysokości koszenia wynoszącej 15 centymetrów. Poza tym, ścięta trawa musi zostać zebrana. Kosiarka z belką koszącą jest stosowana sporadycznie do koszenia trawy na zboczach. 

Profesjonalna kosiarka rotacyjna i kosiarka z belką koszącą

Dwiema niemal egzotycznymi kosiarkami, które są używane jedynie sporadycznie do celów komunalnych, są kosiarka rotacyjna i kosiarka z belką koszącą. Kosiarka rotacyjna jest tak naprawdę dostosowana do potrzeb rolnictwa, jednak stosuje się ją również na łąkach zalewowych, które muszą być koszone najwyżej dwa razy w roku. Kosiarki rotacyjne są szybkie, wydajne i oferują wysoką wydajność powierzchniową. Można ich używać jedynie przy wysokości koszenia wynoszącej 15 centymetrów. Poza tym, ścięta trawa musi zostać zebrana. Kosiarka z belką koszącą jest stosowana sporadycznie do koszenia trawy na zboczach. 

Jak i czym usuwać chwasty na terenach zielonych i przestrzeniach otwartych

Mniszek lekarski, oset i inne chwasty przenikają przez płyty chodnikowe i mocno osadzają się pomiędzy płytami narożnymi i w zakamarkach. Efektywne zwalczanie tego problemu jest stałym wyzwaniem dla samorządów. Dostępne są różne rozwiązania, w zależności od stopnia rozwoju chwastów. Ogólna zasada jest taka, że im silniejsza jest roślina, zwłaszcza jej korzeń, tym większa jest konieczność jej usunięcia.

Jeśli chwasty nie osiągnęły jeszcze dużej wysokości, to odpowiednie do ich zwalczania są metody termiczne. Gorące powietrze o temperaturze do 450 °C, lub też płomienie, zasadniczo skutecznie je wysuszają. Nasiona są rozkładane, co zapobiega tworzeniu się nowych pędów. Jednak chwasty są bardzo wytrzymałe: ciepło może je wypalić na powierzchni, ale niekoniecznie sięga do ich korzeni, co oznacza, że mogą one odrastać.

Rozwiązania wykorzystujące gorące powietrze są dostępne jako urządzenia ręczne lub jako narzędzia do nośników komunalnych. Na jedną fazę wzrostu wymaganych jest średnio osiem zabiegów. Codzienne zabiegi nie są konieczne. Jednak chwasty mogą odrastać pomiędzy poszczególnymi zabiegami. Należy również zauważyć, że rozwiązania oparte na gorącym powietrzu powinny być stosowane tylko wtedy, gdy w pobliżu nie znajdują się liście, które mogłyby się zapalić i spowodować pożary lasów lub obszarów miejskich.

Usuwanie chwastów gorącym powietrzem

Tam, gdzie wysoki wzrost chwastów nie stanowi szczególnego problemu, ich usuwanie może rozpocząć się później w ciągu roku. W tym przypadku, woda jest najbardziej skuteczną metodą. Woda jest podgrzewana do temperatury 99 °C i, w przeciwieństwie do gorącego powietrza, które działa tylko na samą część nadziemną rośliny, dociera aż do korzeni. Dwa do trzech dni po zabiegu, chwasty całkowicie się kurczą. Zaleca się wykonanie trzech zabiegów w fazie wzrostu. Jednak, wadą tej metody jest to, że trzeba dłużej czekać na wzrost chwastów do odpowiedniej wysokości. Na rynku dostępne są narzędzia do nośników komunalnych oraz osprzęt do lanc – w formie akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Te ostatnie są szczególnie odpowiednie w przypadku miejsc trudno dostępnych, takich jak ściany i szczeliny.

Jako alternatywę dla gorącej wody można również stosować gorącą parę wodną, wykorzystując przy tym odpowiednie narzędzia. W porównaniu do rozwiązań opartych na gorącej wodzie, wymagają one mniejszej ilości wody na całej powierzchni roboczej, ponieważ rośliny są jedynie lekko zwilżane. Należy jednak pamiętać, że ciepło nie dociera do korzeni i ich nie niszczy. W związku z tym, efekt nie utrzymuje się tak długo, a zabieg musi być częściej powtarzany.

Niezależnie od tego, czy jest to gorące powietrze, gorąca para wodna czy gorąca woda – metody termiczne mają swoje zalety – w przeciwieństwie do zamiatarek, mogą być stosowane również na nieutwardzonych powierzchniach mineralnych, takich jak żwir czy mączka ceglana na boiskach sportowych.

Usuwanie chwastów gorącą wodą lub parą wodną

Jeśli babki i mniszki lekarskie już na dobre zagnieździły się w drodze, a ich korzenie sięgają nawet pół metra, to można polegać już tylko na mechanicznym działaniu zamiatarek i akcesoriów, takich jak szczotki do chwastów ze stalowym włosiem. Mocne stalowe szczotki wyrywają chwasty z ziemi wraz z korzeniami. Ten rodzaj usuwania chwastów jest skuteczny niezależnie od składu podłoża: jeśli stosuje się zamiatarkę podciśnieniową, pozostałości roślin są zbierane w tym samym przejściu urządzenia.

Metodę tę należy stosować dopiero wtedy, gdy chwasty osiągną wysokość, która czyni interwencję konieczną, natomiast o jej częstotliwości powinny decydować odpowiednie władze lokalne. Niemniej jednak, wiąże się ona ze znacznie mniejszą liczbą przejść niż w przypadku wszystkich innych metod. Z uwagi na duże obciążenie robocze podzespołów zalecane jest stosowanie specjalnego ramienia szczotki do chwastów dostosowanego do najcięższych zadań.

Usuwanie mocno zakorzenionych chwastów

Jak i czym sprzątać i zamiatać przestrzenie zewnętrzne

Pyłki chwastów gromadzą się w kurzu i brudzie, z których mogą następnie wyrastać. Aby temu zapobiec, konieczne jest usunięcie takich miejsc rozwoju tych roślin. Najlepiej tego dokonać poprzez dokładne i regularne zamiatanie przestrzeni zewnętrznych.

Zamiatarki samojezdne

Zamiatarki samojezdne do zamiatania parkingów, alejek, czy terenów rekreacyjnych

Wybór niezbędnych maszyn i akcesoriów zależy od podłoża, rodzaju śmieci oraz wielkości powierzchni lub jej odległości. Przy zdefiniowanym promieniu działania, tzn. dla poszczególnych obiektów, takich jak parkingi, baseny zewnętrzne lub obszary zewnętrzne wokół hal wielofunkcyjnych, odpowiednim rozwiązaniem jest klasyczna zamiatarka samojezdna. Krawężniki i naroża ulicy są zamiatane za pomocą szczotki bocznej, a następnie zabrudzenia z drogi są zbierane przez główny wał zamiatarki. Aby uniknąć unoszenia się kurzu, szczególnie w bardzo suchych miejscach, konieczne jest wyłączenie szczotek bocznych i praca tylko z głównym wałem zamiatającym. W zależności od urządzenia, istnieje również możliwość dozowania wody, tak aby kurz był skutecznie wiązany.

Zamiatarki mogą być zasilane akumulatorem, LPG, benzyną lub olejem napędowym. Decyzja o rodzaju napędu zależy od zastosowania urządzenia. Mniejsze powierzchnie można zamiatać przy użyciu urządzeń akumulatorowych – jednak, w przypadku stromych zboczy, nie są one z reguły odpowiednie ze względu na mniejszą zdolność pokonywania wzniesień.

Większe powierzchnie: zamiatarki komunalne

 

Klasyczne zamiatarki samojezdne zazwyczaj osiągają prędkość od 10 do 16 km/h, dlatego też nie nadają się one (lub tylko w ograniczonym stopniu) do zamiatania dużych powierzchni lub na dłuższych dystansach.

Większe powierzchnie mogą być skutecznie i szybko zamiatane za pomocą zamiatarek komunalnych które łatwo pokonują większe odległości również w ruchu drogowym. Śmieci są zamiatane za pomocą szczotek bocznych, a następnie pochłaniane przez kanał ssący. Kolejną zaletą urządzeń komunalnych jest to, że nadają się one idealnie do pracy przez cały rok, ponieważ kabina jest wygodna i oferuje operatorowi m.in. takie funkcje, jak klimatyzacja. W odróżnieniu od zamiatarek przemysłowych, mogą być one używane nie tylko na suchym podłożu, ale także przy każdej pogodzie, do temperatury 0 °C.

Przy wyborze odpowiedniej zamiatarki należy wziąć pod uwagę nie tylko jej wielkość, ale także warunki panujące na czyszczonej powierzchni. Wąskie i zwrotne urządzenia są zalecane do wąskich przejazdów i ostrych zakrętów. Zdolność zamiatarki komunalnej do pokonywania wzniesień jest również decydująca w przypadku stromych zboczy.

Zamiatarka komunalna MC 130

To może Cię również zainteresować:

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?


Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami.

Mycie ciężarówek

Oszczędne systemy mycia pojazdów użytkowych - tanio i skutecznie


Mycie pojazdów to podstawa, jeśli chodzi o utrzymanie ich w czystości. To z kolei w znacznym stopniu wpływa na pozytywny odbiór całej floty. Wymagania dotyczące jakości i szybkości mycia są wysokie, a zaproponowane rozwiązania powinny pozwolić ograniczyć koszty pracy i zaoszczędzić czas.

Afrykański pomór świń zapobieganie przez czyszczenie

Afrykański pomór świń (ASF): zapobieganie przez czyszczenie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.