Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsienice motyla?

Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami. Decydujące znaczenie ma zatem właściwe podejście do jego zwalczania. Ekologiczną i przyjazną dla użytkownika metodą jest zbieranie gąsienic i ich gniazd za pomocą odkurzaczy do pyłów niebezpiecznych.

 

Korowódka dębowa: jak zwalczać gąsienice motyla?

Przyczyny wzrostu populacji korowódki dębówki

W odróżnieniu od innych szkodników, korowódka dębówka jest gatunkiem rodzimym, który przez długi czas był praktycznie niezauważalny i co najwyżej powodował problemy lokalnie. Jednak, od kliku lat, potencjalne zagrożenie wzrasta z powodu jej masowego rozmnażania, zarówno w Holandii, Belgii i Francji, jak i w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Przyczynami tego stanu rzeczy są m.in. coraz częstsze sadzenie dębów przy drogach, a tym samym w pobliżu terenów mieszkalnych, brak stosowania podszycia przy tym sadzeniu, łagodny klimat, a także wysoka zdolność adaptacyjna owada. Natomiast populacje jego naturalnych wrogów nie zwiększyły się w takim samym stopniu, dlatego możemy zaobserwować coraz większe rozprzestrzenianie się tego szkodnika.

Kiedy występuje i jak rozwija się korowódka dębówka?

Motyl

Motyl w okresie od lipca do września

Korowódka dębówka to niepozorny motyl nocny, który wykluwa się w okresie od lipca do września. Samice często składają jaja do zapłodnienia na konarach młodych dębów, ale możliwe jest również tworzenie gniazd naziemnych u podnóża pni dębowych.

Rozwój larw

Rozwój larw począwszy od kwietnia

Larwy wylęgają się z kokonów jajowych wiosną – w zależności od warunków pogodowych już nawet w kwietniu – i na początku mają barwę pomarańczową. Później ich kolor zmienia się na szaro-zielony, z jaśniejszą powierzchnią po bokach. Ciało pokryte jest delikatnymi włosami, które układają się jak włosie szczotki.

Inwazja

Inwazja od maja do lipca

Od połowy maja do lipca, korowódkę dębówkę można znaleźć na pniach dębów. Jedną z cech szczególnych gąsienic jest to, że zawsze poruszają się w dużych grupach, jak w korowodzie. Tworzą one również przędzę na pniu lub w gałęziach dębów.

Dlaczego jest niebezpieczna?

Jakie objawy może powodować zetknięcie się z włoskami gąsienicy? Zagrożenie, jakie niesie ze sobą występowanie korowódki dębówki leży w jej trujących, wystających włosach, które, w przypadku kontaktu, mogą powodować wysypkę, duszności lub reakcje wstrząsowe.

Ryzyko występuje głównie między połową maja a czerwcem, kiedy to larwy rozwijają kłujące włoski po drugiej wylince, a także od lipca do września, kiedy rozprzestrzeniają się dalej, wychodząc z pustych gniazd. Ze względów zdrowotnych należy zatem rozważyć kontrolę populacji tego owada wszędzie tam, gdzie nie można uniknąć kontaktu człowieka i zwierząt z jego kłującymi włoskami lub tam, gdzie zagrożone są szczególnie wrażliwe grupy osób – np.

· w pobliżu placówek dziennej opieki dla dzieci

· lub w parkach miejskich.

W związku z tym, że dalsze zagrożenie dla zdrowia wynika z wykorzystywania chemicznych lub biologicznych środków kontroli, szczególnie w tych obszarach życia zaleca się stosowanie przyjaznej dla środowiska i użytkownika metody kontroli owadów:

· mechanicznego wchłaniania owadów i ich gniazd za pomocą sprawdzonych i certyfikowanych odkurzaczy do pyłów niebezpiecznych.

Jakie objawy może powodować zetknięcie się z włoskami gąsienicy?
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych

Zwalczanie korodówki dębówki

Kontrola populacji przy użyciu odkurzaczy do pyłów niebezpiecznych.

W Niemczech, nadal nie są dostępne żadne ustawowe wymogi dotyczące postępowania w przypadku inwazji korowódki dębówki. Jednak, do bezpiecznej utylizacji tego szkodnika zaleca się stosowanie odkurzaczy do pyłów niebezpiecznych klasy H wraz z zestawem filtrów zabezpieczających. Modele te są również zatwierdzone jako odpowiednie do ograniczania emisji azbestu (w tym przypadku, posiadają certyfikat TRGS 519) i wielu innych zastosowań niebezpiecznych. Niechciane cząsteczki – również drobne trujące włoski – są zazwyczaj wchłaniane do ochronnego worka filtracyjnego z włókniny, który jest dodatkowo zabezpieczony torbą transportową z tworzywa sztucznego.

Istnieje również możliwość zastosowania worka do bezpyłowej utylizacji z tworzywa sztucznego bez wewnętrznego worka filtracyjnego z włókniny. Koszty materiałów eksploatacyjnych są znacznie niższe w porównaniu z klasycznymi zestawami filtrów bezpieczeństwa. Worki z gąsienicami i trującymi włoskami są przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach i spalane w spalarni po uprzednim zgłoszeniu.

Dzięki możliwości wyboru modeli z rurami ssącymi ze stali nierdzewnej i akcesoriami elektroprzewodzącymi, nie występuje zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi dla użytkownika, szczególnie w przypadku drobnego pyłu. Do zastosowań przenośnych i na małych platformach podnoszących z powodzeniem mogą być stosowane małe odkurzacze ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów. Wybrane modele odkurzaczy umożliwiają pracę ze standardowymi generatorami prądu o napięciu 220-240 V i 50/60 Hz lub też istnieje możliwość ich zasilania w pobliżu budynków za pomocą przedłużacza.

Ważna informacja

Odkurzanie i spalanie powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia użytkownika, podczas utylizacji należy również przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Obejmują one odzież ochronną, rękawice, a także maski oddechowe.

Automatyczne czyszczenie filtra gwarancją stałej wydajności filtracyjnej

Kolejną zaletą stosowania worków do bezpyłowej utylizacji z tworzywa sztucznego w odkurzaczach do pyłów niebezpiecznych jest to, że czyszczenie filtra może nadal obywać się bezpiecznie. Zawsze, gdy filtr jest zapchany, jest on czyszczony z zewnątrz świeżym powietrzem przepływającym w przeciwnym kierunku. W przypadku odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher z systemem Tact, czyszczenie filtra jest aktywowane automatycznie: jeśli moc ssania zaczyna się zmniejszać, przepływ powietrza zostaje nagle odwrócony. Wydajność filtracji i moc ssania pozostają na stałym, wysokim poziomie, nawet w przypadku absorpcji dużych ilości drobnego pyłu. Urządzenia dobiera optymalny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi czyszczeniami w zależności od ilości pyłu. Ponieważ czyszczenie filtra nie musi być wykonywane ręcznie, unika się również bezpośredniego kontaktu z zassanym materiałem. W przypadku korowódki dębówki, po wchłonięciu, użytkownik nie ma już kontaktu z niebezpiecznymi kłującymi włoskami.

Odkurzacze i odpylacze do pyłów niebezpiecznych

Odkurzacze klasyfikuje się zgodnie z kategoriami L, M i H, różniących się pojemnością filtra i stopniem przenikania. Stopień przenikania jest to wartość określająca maksymalną ilość cząstek pyłu, które urządzenie może uwolnić z powrotem do powietrza w pomieszczeniu (patrz tabela). Modele klasy L są przeznaczone do odkurzania pyłów, które nie są niebezpieczne dla zdrowia. Wymagania dotyczące wydajności filtra są stosunkowo niskie i nie ma specjalnych przepisów w zakresie ich utylizacji. Urządzenia klasy M i H zatrzymują nawet drobny pył, który może przedostać się do dróg oddechowych. Odkurzacze klasy H lub M znane są również jako odkurzacze do pyłów niebezpiecznych. Obowiązują dla nich szczególne wymagania projektowe, takie jak obowiązkowa kontrola przepływu powietrza, informująca operatora o jego zablokowaniu. Operatorzy muszą również podjąć szczególne środki ostrożności przy usuwaniu i utylizacji zanieczyszczeń w sposób bezpyłowy.

Klasa pyłowa

L

Maks. stopień przenikania

≤ 1.0 %

Przeznaczenie

■ Pyły o dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego (OEL) wynoszącej 1 mg/m³

Zastosowanie

■ Pył wapienny
■ Pył tynkowy


Klasa pyłowa

M

Maks. stopień przenikania

< 0.1 %

Przeznaczenie

■ Pyły o dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego (OEL) wynoszącej ≥ 0,1 mg/m³
■ Pył drzewny do maks. 1 200 W / 50 l

Zastosowanie

■ Pył drzewny (buk, dąb)
■ Pył malarski
■ Pył ceramiczny
■ Pył z tworzyw sztucznych


Klasa pyłowa

H

Maks. stopień przenikania

< 0.005 %

Przeznaczenie

■ Pyły o dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego (OEL) wynoszącej < 0,1 mg/m³
■ Pył rakotwórczy (sekcja 35
GEStoffV [Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych
])
■ Pył chorobotwórczy

Zastosowanie

■ Pył rakotwórczy
(ołów, węgiel, kobalt, nikiel, smoła, miedź, kadm, itp.)
■ Pleśń, bakterie
■ Drobnoustroje
■ Formaldehyd


To może Cię również zainteresować:

Afrykański pomór świń zapobieganie przez czyszczenie

Afrykański pomór świń (ASF): zapobieganie przez czyszczenie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji.

Urządzenia Kärcher w Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich

Urządzenia Kärcher w Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich

W Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich Hansa-Petera Porsche TraumWerk cała gama profesjonalnych maszyn czyszczących dba o to, aby wszystkie eksponaty były czyste i wypolerowane na błysk.