Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji. Dzieje się tak dlatego, że muszą one nie tylko wytrzymać znaczne obciążenia, ale jednocześnie spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wybór skutecznej metody czyszczenia zależy w dużej mierze od struktury podłogi.

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Regularne czyszczenie gwarancją bezpieczeństwa

Podłogi przemysłowe zazwyczaj nie są czyszczone ze względów estetycznych. W związku z tym, że są codziennie poddawane dużym obciążeniom – w wyniku działania siły fizycznej i różnych substancji powodujących reakcję chemiczną na ich powierzchni – czyszczenie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu oraz płynnego przebiegu operacji. W najgorszym przypadku, uszkodzenie powłoki podłogowej może spowodować szkody wtórne i wypadki, jako że oleje, kwasy i inne substancje uszkadzają narzędzia i maszyny, a nawet powodują obrażenia pracowników. Przeprowadzenie właściwych operacji czyszczenia w regularnych odstępach czasu może zminimalizować to ryzyko. W szczególności, konserwacja podłóg przemysłowych może również pomóc powłokom podłogowym i budynkom zachować ich wartość.

Kluczowy jest tutaj podział na jedno- i dwuetapową metodę czyszczenia podłóg:

  • Metoda jednoetapowa: Najpierw, podłoga jest szorowana z użyciem środka czyszczącego, a następnie, w ramach jednego przejścia roboczego tym samym urządzeniem, ponownie usuwane są rozluźnione zabrudzenia.
  • Metoda dwuetapowa: Pierwszy etap polega na pokryciu całej powierzchni wodą i środkiem czyszczącym, a następnie, drugi na ponownym zassaniu roztworu za pomocą urządzenia czyszczącego.

Podłogi przemysłowe z jastrychu

Większość podłóg przemysłowych wykonanych jest z gładkiego i ciągłego jastrychu, który jest mocno zagęszczony, co czyni go niezwykle trwałym. Przy nakładaniu ma postać gładkiej pasty, która jest bezpośrednio wylewana lub rozcierana w obiekcie, a następnie pozostawiana do wyrównania. Dostępne są różne rodzaje jastrychów, a każdy z nich posiada specyficzne cechy, o których należy pamiętać podczas czyszczenia.

Jastrych cementowy (CT)

Jest to najczęściej stosowany rodzaj jastrychu, składający się z piasku lub żwiru oraz cementu i wody. Jedynym rodzajem jastrychu produkowanym w sektorze przemysłowym jest „jastrych cementowy”, który ze względu na swoją klasę wytrzymałości i odpowiednią grubość jest w stanie wytrzymać bardzo duże natężenie ruchu.

Właściwości: Nie jest odporny na działanie kwasów i silnych zasad. Podatność na działanie kwasów nadaje mu strukturę podobną do struktury betonu kruszywowego, tj. staje się bardziej chropowaty i trudniejszy do czyszczenia.

Jastrych na bazie siarczanu wapnia (CA)

Obejmuje wszystkie rodzaje jastrychów z lepiszczem, które składa się z bezwodnego siarczanu wapnia (anhydrytu). Ten rodzaj ma jasny kolor oraz bardzo twardą, gładką, zwartą powierzchnię, praktycznie pozbawioną porów.

Właściwości: Wrażliwy na wilgoć przez zawartość lepiszcza. Oznacza to, że należy unikać jego długotrwałego narażenia na działanie wody, zwłaszcza podczas gruntownego czyszczenia. Może być czyszczony wyłącznie przy zastosowaniu metody jednoetapowej.

 

Jastrych magnezjowy (MA)

Często nazywany również jastrychem magnezytowym, zawiera składniki wiążące w postaci tlenku magnezu i chlorku magnezu- [M.B.1] tzw. magnezyt kaustyczny. Jest on niezwykle wytrzymały i ma zdolność do szczególnie silnego wiązania kruszywa mineralnego. Dodanie odpowiednich barwników z tlenków metali pozwala na uzyskanie jednolitego koloru.

Właściwości: Jest zazwyczaj impregnowany w dniu jego nałożenia. Jastrych magnezjowy z wysoką zawartością wypełniacza organicznego sprawia, że podłoga jest cieplejsza pod stopami, ale także i bardziej wrażliwa na wilgoć. W związku z tym, zalecane jest czyszczenie jedynie metodą jednoetapową.

Jastrych asfaltowy (AS)

Gęsta i pozbawiona porów mieszanka wypełniaczy, takich jak mączka skalna, piasek, grys lub żwir i bitum. Bitum jest ciemną, półlotną substancją składającą się z różnych rodzajów substancji organicznych, które są ekstrahowane z destylacji ropy naftowej.

Właściwości: Materiał pyłoszczelny, wodoodporny, w dużej mierze odporny na działanie kwasów i zasad, jednak nie jest odporny na działanie rozpuszczalników.

 

 

Obróbka powierzchni

Obróbka powierzchni zależy od tego, jakich właściwości wymaga się od powłoki oraz obciążenia, któremu podłoga będzie poddawana. Właściwa obróbka powierzchni zapobiega tworzeniu się kurzu np. w przypadku jastrychu cementowego oraz szybkiemu przenikaniu brudu i wilgoci. Podczas czyszczenia należy wziąć pod uwagę właściwości danej obróbki powierzchni:

Środek impregnujący wnika w jastrych na głębokość 0,5-3 mm (w zależności od jakości podłoża) i wzmacnia go do pewnego stopnia, wypełniając jednocześnie większość jego porów. Nie pokrywa on jednak powierzchni ciągłą warstwą powłoki.

Właściwości: Impregnowanie porów bezpośrednio zapobiega wnikaniu wilgoci do jastrychu. Jeśli na powierzchni przez długi czas pozostawiona zostanie substancja taka jak olej, pozostawi ona ślady, których nie będzie można usunąć.

Ciecz zagęszczająca jest stosowana jako środek impregnacyjny i reaguje wyłącznie z podłożami związanymi cementem. To właśnie z tym materiałem występuje reakcja zagęszczania (ok. 1 mm głębokości).

Właściwości: Im częściej przeprowadza się czyszczenie na mokro, tym intensywniej zachodzi reakcja ponownego zagęszczania. Wzmacnia to powierzchnię i czyni ją bardziej odporną na obciążenia chemiczne i mechaniczne.

W odróżnieniu od impregnacji, tutaj na podłoże nakładana jest określona warstwa materiału. Przy grubości 0,1-0,3 mm, powłoka ta jest stosunkowo cienka. Obrazując tę metodę, uszczelnienie wygląda jak warstwa farby.

Powłoki mają zazwyczaj grubość 0,5-2 mm (przy grubości 2-6 mm nazywane są pokryciem). W zależności od zastosowanej powłoki (powłoka pacowana lub żywica lana) można uzyskać stosunkowo gładką lub bardzo gładką powierzchnię. Jest to istotne, ponieważ stowarzyszenia zawodowe i urzędy nadzoru branżowego wymagają w określonych obszarach specjalnych klas odporności na poślizg. Bezspoinowe posadzki z żywic syntetycznych, takich jak żywica epoksydowa i poliuretan, są tego częstymi przykładami.

Właściwości: Powłoki oferują wysoką odporność chemiczną, a jednocześnie są wrażliwe na działanie rozpuszczalników i mechanicznych środków czyszczących, takich jak grafitowe pady polerskie i szczotki druciane.

Gruntowne czyszczenie

Gruntowne czyszczenie polega na szorowaniu na mokro w celu usunięcia śladów oleju i smaru oraz silnych zabrudzeń. Wymaga to użycia mocnych szorowarek z głowicą walcową. Jeśli pozwala na to powierzchnia, czyszczenie odbywa się metodą dwuetapową przy pełnym docisku zielonych szczotek lub padów walcowych. Procedura ta powinna być zawsze wykonywana krok po kroku, aby uniknąć nadmiernego zamoczenia podłogi lub zbyt szybkiego wysuszenia się urządzeń czyszczących.

Krok 1: Za pomocą szorowarki pokryć czyszczoną powierzchnię środkiem czyszczącym, a następnie przejechać po niej dwa lub trzy razy szorując, aż wszystkie zabrudzenia zostaną rozluźnione.

Krok 2: Usunąć brudną wodę przy użyciu listwy ssącej i urządzenia ssącego, w które wyposażone jest urządzenie. Następnie, ponownie pokryć całą powierzchnię czystą wodą i postępować w sposób jednoetapowy: pokrycie wodą – szorowanie – odsysanie.

Jeśli oprócz oleju i smaru należy usunąć również powłoki ochronne, zaleca się użycie uniwersalnego alkalicznego środka czyszczącego RM 754. Można zastosować również alkaliczny środek do podłóg RM 69 ASF. Środek czyszczący jest rozcieńczany w proporcji od 7 do 20%w [M.B.1] zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Ważna informacja: Do gruntownego czyszczenia podłóg przemysłowych, które nie zostały poddane obróbce lub powierzchni nieodpornych na działanie wody (patrz typy jastrychów), zaleca się stosowanie tylko metody jednoetapowej, ponieważ w przeciwnym razie podłoga będzie zbyt mokra i może dojść do jej uszkodzenia.

Gruntowne czyszczenie za pomocą szorowarki automatycznej

Czyszczenie z wykorzystaniem metody jednoetapowej

Codzienne czyszczenie

Codzienne czyszczenie przeprowadza się z wykorzystaniem metody jednoetapowej. Aby usunąć lekkie zabrudzenia, szorowarka wyposażona jest w czerwone szczotki lub pady. Szorowarka pracuje z mniejszym naciskiem i mniejszą prędkością obrotową szczotki walcowej. Środek czyszczący jest rozcieńczany w proporcji od 0,5 do 3% (RM 69 ASF), w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Zaleca się również wyposażenie urządzenia w automatyczną funkcję dozowania środka czyszczącego (Dose). Nie ma potrzeby wycierania ani płukania podłogi – można po niej natychmiast chodzić.

Jeśli nie jest wymagane czyszczenie na mokro, codzienne czyszczenie może być również przeprowadzone za pomocą zamiatarki.

 

Usuwanie śladów otarć i opon

Aby usunąć ślady otarć pozostawione przez wózki widłowe lub ślady opon, warto użyć RM 776 – środka czyszczącego, który nie zawiera NTA i został specjalnie opracowany do tego celu. Należy nanieść nierozcieńczony preparat na zabrudzone miejsca za pomocą spryskiwacza RM lub butelki ze spryskiwaczem, pozostawić na kilka minut, aby zaczął działać, a następnie przejechać przez ten obszar szorowarką. Głowica walcowa powinna być wyposażona w zielone pady walcowe lub szczotki walcowe, w zależności od struktury powierzchni (odpowiedni: gładka lub z fakturą). Następnym krokiem jest usunięcie brudnej wody, a następnie spłukanie powierzchni czystą wodą (metoda jednoetapowa).

Ważna informacja: Nie należy stosować tej metody na powłokach polimerowych lub woskowych, ponieważ środek czyszczący doprowadzi do ich usunięcia.

 


Wszystko sprowadza się do głowicy

Uporczywe i ciężkie zabrudzenia są nieodłączną częścią sektora przemysłowego, dlatego do czyszczenia na mokro zalecane są szorowarki z głowicą walcową.

Gładkie powierzchnie są czyszczone za pomocą padów walcowych, a szorstkie i teksturowane, za pomocą szczotek walcowych. Duża skuteczność czyszczenia wynika z następujących czynników:

  • Szczotki/Pady poruszają się w przeciwnych kierunkach
  • Wysoki i równomierny nacisk (do 260 g/cm2) na całej szerokości roboczej
  • Wyjątkowo duża prędkość (maks. 1100 obr/min)
  • Doskonały kontakt z podłogą

Te właściwości pozwalają na bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń z podłogi. Wysoka prędkość obrotowa generuje również efekt samooczyszczania, co oznacza, że wydajność czyszczenia pozostaje niezmiennie wysoka. Zamiatanie podłogi z wyprzedzeniem jest często zbędne, ponieważ szczotki walcowe poruszają się w przeciwnych kierunkach, aby zamiatać grube zanieczyszczenia do zintegrowanej szuflady zamiatarki.

 

Głowica z zieloną szczotką
Szorowarki Kärcher
Środki czyszczące Kärcher

To może Cię również zainteresować:

Profesjonalne szorowarki automatyczne

Profesjonalne szorowarki: historia robotów sprzątających Kärcher

Początki maszynowego czyszczenia podłóg sięgają ponad 100 lat wstecz. Pierwsza polerka do podłóg została opracowana na początku XX wieku, zastępując monotonię żmudnej pracy ręcznej.

Czyszczenie na statkach wycieczkowych

Urządzenia do sprzątania na statkach wycieczkowych

Doskonała czystość wymaga czegoś więcej niż tylko mopa i działającego odkurzacza. AIDA Cruises, wiodący niemiecki dostawca rejsów morskich, jest tego w pełni świadomy. W ramach długotrwałej współpracy z firmą Kärcher, opracowano szczegółową i przemyślaną koncepcję sprzątania, która uwzględnia wszystkie ważne aspekty.

Urządzenia Kärcher w Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich

Urządzenia Kärcher w Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich

W Muzeum Kolejek i Zabawek Modelarskich Hansa-Petera Porsche TraumWerk cała gama profesjonalnych maszyn czyszczących dba o to, aby wszystkie eksponaty były czyste i wypolerowane na błysk.