Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l

Wysoce skuteczny środek do łatwego usuwania powłok woskowych i polimerowych z posadzek wodoodpornych i wrażliwych na zasady. Nie wymaga czasochłonnego płukania.

Wszechstronny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754 na bazie rozpuszczalnika jest idealnym rozwiązaniem do usuwania powłok polimerowych i woskowych z posadzek wrażliwych na zasady, takich jak linoleum, a także nadaje się do usuwania powłok z powierzchni odpornych na zasady, takich jak posadzki PCW. Środek FloorPro RM 754 może być również stosowany na posadzkach ESD i jest przeznaczony do użytku mechanicznego z urządzeniami jednodyskowymi i szorowarkami. Dzięki wyjątkowo niskopieniącym składnikom umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie objętości zbiornika, a tym samym wydłużenie czasu czyszczenia. Środek do usuwania powłok ma obojętne pH, imponuje doskonałą zgodnością materiałową i nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 10,5
Waga z opakowaniem (kg) 11,2

Właściwości

 • Silny środek do dokładnego czyszczenia do usuwania powłok ochronnych i zanieczyszczeń
 • Usuwa ciężkie powłoki woskowe i polimerowe
 • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
 • Uniwersalność zastosowań
 • Szeroki zakres zastosowań: można używać na wszystkich wodoodpornych, wrażliwych na zasady (np. linoleum) i odpornych na zasady (np. PCW) powierzchniach
 • Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
 • Niska wartość pH w stosowanym stężeniu
 • nie wymaga czasochłonnego płukania
 • Nadaje się również do czyszczenia konserwacyjnego
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika i łatwość obsługi
 • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
 • Niskopieniący
 Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l
 Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l
 Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l
 Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l
 Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie podłóg
Akcesoria